Słownik astazja co to znaczy.
Definicja ASTAZJA. Co to jest trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy.

Czy przydatne?

Definicja ASTAZJA

Co to znaczy Astazja: trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy uszkodzeniach móżdżku
Definicja Amfetamina:
Co to jest rkotyk syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo kierujący do uzależnienia astazja.
Definicja AMIMIA:
Co to jest strata umiejętności ruchów twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona (twarz maskowata astazja.
Definicja ANOKSYBIONTY:
Co to jest przykład Escherichia Coli) i robaki pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w uwarunkowaniach tlenowych jak i beztlenowych. Nie wykorzystują tlenu w swych przemianach astazja.
Definicja AREFLEKSJA:
Co to jest pojawia się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej) jak także odcinka ośrodkowego. A astazja.

Czym jest ASTAZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: