Słownik astenia co to znaczy.
Definicja ASTENIA. Co to jest różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego.

Czy przydatne?

Definicja ASTENIA

Co to znaczy Astenia: zespół zaburzeń psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się przeważnie: złe samopoczucie, drażliwość, przygnębienie, apatia, nastawienie lękowe, skargi hipochondryczne, skargi na osłabienie, uczucie rozbicia, brak apetytu, bóle okolicy sercowej, bezsenność, nadmierna senność pośrodku dnia. Zaburzenia te regularnie wyprzedzają wyraźne symptomy schorzenia somatycznego, nieraz o sporo tygodni (atenia prodromalna). Mogą także pojawić się w momencie zdrowienia po chorobie - astenia schyłkowa. Jako reakcja na różne urazy psychiczne i sytuacje konfliktowe albo inne sytuacje trudne występuje dosyć częsta postać nerwicy o typie astenicznym - neurastenia.
Patrz także, zioła ASTENIA:Malina Właściwa
Definicja ANODYNIA:
Co to jest bólu; symptom uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład zniszczone w oparzeniu III5) jak i w ośrodkach astenia.
Definicja APOLIPOPROTEINY:
Co to jest białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w diagnostycelaboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej astenia.
Definicja ALGODYSTROFIA:
Co to jest występu­jący przeważnie w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System po­wstawania jest niejasny. Stosuje się leczenie przyczynowe astenia.
Definicja ATOPIA:
Co to jest immunologiczne wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E związanym z komórkami tucznymi w tkankach albo granulocytem astenia.

Czym jest ASTENIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: