Słownik astma oskrzelowa co to znaczy.
Definicja Astma oskrzelowa. Co to jest towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu.

Czy przydatne?

Definicja Astma oskrzelowa

Co to znaczy Astma Oskrzelowa: dolegliwość która bazuje na nagłym skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Powód astmy oskrzelowej to reakcja alergiczna na impulsy uczulające.
Symptomy to w głównej mierze nagła duszność, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, zasinienie twarzy, po chwili kaszel i wyksztuszenie zbitej, szklistej plwociny. Napady astmy bardzo regularnie występują ok. pierwszej, drugiej godziny w nocy, chory musi natychmiast przyjąć leki albo musi zostać odwieziony na pogotowie ratunkowe.
Astma oskrzelowa może pojawić się w każdym wieku, statystycznie jednak przeważnie pojawia się ona u dzieci i osób starszych (w momencie przekwitania). Jej przebieg jest bardzo zróżnicowany, może to być tylko epizodyczny atak duszności albo nawet ciężkie inwalidztwo oddechowe.
Leczenie. Główne jest by wykryć czynnik który wywołuje symptomy dolegliwości. Sam mechanizm leczenia dzielimy na dwie etapy: leczenie w czasie napadu i leczenie między napadami. W okresie napadu stosuje się leki rozkurczające oskrzela i hormony kory nadnerczy. Leczenie odczulające ma na celu wytworzenie tolerancji na dany alergen (choremu z biegiem czasu podaje się coraz jego większe dawki). Rekomendowane jest także leczenie klimatyczne, szczególnie w uwarunkowaniach wysokogórskich.
Zapobieganie astmie oskrzelowej bazuje na wyeliminowaniu czynnika powodującego napady
Definicja ANOKSJA:
Co to jest tkankach; spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny mózgu, wstrząs) albo obecnością astma oskrzelowa.
Definicja ANTACIDA:
Co to jest kwas solny w żołądku, podwyższając pH. Użytkowane są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku (przepuklina roztworu astma oskrzelowa.
Definicja AMYLAZY:
Co to jest trawiące skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje wewnętrzne wiązania a-1,4-glikozydowe skrobi dając astma oskrzelowa.
Definicja APOLIPOPROTEINY:
Co to jest białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w diagnostycelaboratoryjnej zaburzeń gospodarki lipidowej astma oskrzelowa.

Czym jest Astma oskrzelowa znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: