Słownik atrofia co to znaczy.
Definicja ATROFIA. Co to jest kierujące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być.

Czy przydatne?

Definicja ATROFIA

Co to znaczy Atrofia: zanik, wiąd; stopniowe zmniejszanie się objętości komórek, kierujące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o inwolucji (na przykład inwolucja grasicy). Zmiany zanikowe są morfologicznym wykładnikiem starzenia się komórek i tkanek. Wiąd starczy albo prosty, objawia się pomniejszeniem komórek miąższu w narządach. Ono jest szczególnie dobrze widoczne w tkankach mięśni poprzecznie prążkowanych. Prędkość postępowania starzenia jest zależna od warunków klimatycznych, charakteru pracy i skłonności uwarunkowanych genetycznie. Regularnie wraz ze zmniejszaniem się komórek ma miejsce gromadzenie się w cytoplazmie barwników - raczej lipofuscyny. W zależności od wyglądu tkanek odznacza się więc: wiąd prosty, wiąd barwnikowy, a również wiąd z surowiczym obrzmieniem tkanek, wiąd włóknisty i tłuszczakowaty. Wiąd odśrodkowy bazuje na zmniejszeniu wydolnej czynnościowo części narządu przy zachowaniu jego pierwotnej objętości
Definicja AKOMODACJA:
Co to jest mechanizm, w trakcie którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest skutkiem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kształt spłaszczony utrzymywany poprzez więzadła soczewki atrofia.
Definicja AKLIMATYZACJA:
Co to jest zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na zwiększeniu wydzielania potu atrofia.
Definicja AEROGASTRIA:
Co to jest nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii atrofia.
Definicja ADIADOCHOKINEZA:
Co to jest dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku atrofia.

Czym jest ATROFIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: