autoagresja co to znaczy
Definicja AUTOAGRESJA. Co to jest skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu.

Czy przydatne?

Definicja AUTOAGRESJA

Co to znaczy Autoagresja: autoimmunizacja; występowanie w organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu chorób autoimmunizacyjnych (autoagresyjnych), jak na przykład zapalenie tarczycy, anemia złośliwa, nie wszystkie dolegliwości reumatoidalne, zespoły złego wchłaniania. Dolegliwości autoagresyjne mogą obejmować jeden narząd (małopłytkowość samoistną, wole Hashimoto, niedokrwistość złośliwą) albo dotyczyć całego organizmu (toczeń trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzinę uogólnioną). Istotą dolegliwości jest przełamanie tolerancji immunologicznej dla własnych antygenów, regularnie powód tego stanu pozostaje nieznana, czasem jest rezultatem reakcji krzyżowych z antygenami drobnoustrojów (w konsekwencji podobieństw antygenowych na przykład przeciwciała przeciw paciorkowcowe reagują z antygenami mięśnia sercowego w gorączce reumatycznej) albo tworzenia kompleksów własnych białek z lekami i innymi substancjami chemicznymi, rozpoznawanych poprzez układ odpornościowy jako obce (na przykład niedokrwistość hemolityczna po wykorzystaniu piramidonu). Wobec części autoantygenów nie wytwarza się w ogóle tolerancja immunologiczna, bo to są białka nie mające w uwarunkowaniach poprawnych kontaktu z komórkami immunologicznie aktywnymi-(na przykład białko soczewki oka, którego uwolnienie w rezultacie urazu prowadzi do rozwoju tak zwany zapalenia współczulnego oka). A. jest także zaburzeniem psychicznym powodującym samookaleczenia albo postawę socjalną sprzyjającą poniżaniu poprzez osoby trzecie

Czym jest AUTOAGRESJA znaczenie w Słownik chemiczny A .