Słownik autotransfuzja co to znaczy.
Definicja AUTOTRANSFUZJA. Co to jest żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia.

Czy przydatne?

Definicja AUTOTRANSFUZJA

Co to znaczy Autotransfuzja: 1) przechodzenie płynu tkankowego z tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego krwi w naczyniu; 2) zabieg opierający na pobraniu od dawcy krwi, przechowaniu jej w odpowiednich uwarunkowaniach, a w dalszym ciągu przetoczeniu jej właścicielowi. Autotransfuzja znajduje wykorzystanie u chorych przygotowywanych do operacji. Celem zabiegu jest w pierwszej kolejności hemodylucja (rozcieńczenie krwi) do wartości hematokrytu ok. 30, co ułatwi przepływ krwi w łożysku naczyniowym w trakcie operacji. A. pozwala na całkowite uniknięcie odczynów poprzetoczeniowych i immunizacji krwią i w 100% zapobiega zakażeniu chorobami przenoszonymi z krwią (raczej wirusowe zapalenie wątroby i AIDS); 3) przepływ krwi z narządów mniej istotnych (na przykład skóra, mięśnie kończyn), do ważniejszych (na przykład mózg, serce, płuca) w rezultacie ich uniesienia albo uciśniecią z zewnątrz (na przykład spodnie pneumatyczne). Użytkowane w stanach nagłej znacznej straty krwi (wstrząs krwotoczny) do czasu zatrzymania krwawienia i przetoczenia krwi
Definicja ANGIOULTRASONOGRAFIA:
Co to jest tętniczych i żylnych przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa), obrazuje obecność skrzeplin w jego świetle autotransfuzja.
Definicja ANALGEZJA:
Co to jest odczuwania bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy układ nerwowy przez blokowanie dopływu bodźców autotransfuzja.
Definicja ANKSJOLITYKI:
Co to jest leki przeciwlękowe o różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia autotransfuzja.
Definicja AGRAWACJA:
Co to jest przesadne demonstrowanie poprzez chorego ciężkości objawów chorobo­wych regularnie u niego nawet nie występują­cych autotransfuzja.

Czym jest AUTOTRANSFUZJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: