Słownik autyzm co to znaczy.
Definicja Autyzm. Co to jest okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju.

Czy przydatne?

Definicja Autyzm

Co to znaczy Autyzm: Terminem tym określane są całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy albo upośledzeniem jej rozwoju i powtarzanymi, stereotypowymi działaniami i zainteresowaniami dotyczącymi szczególnie obiektów nieożywionych. Występują one z częstością 3-5 na 10 000 dzieci w wieku szkolnym, dotyczą częściej chłopców niż dziewcząt (5:1). Pierwsze symptomy dolegliwości występują przed ukończeniem 3 roku życia
Definicja ABSTYNENCJA:
Co to jest powstrzymywanie się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających oszałamiających, zmieniających stan świado­mości autyzm.
Definicja AUTOKLAW:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do przeprowadzania różnych mechanizmów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temp.. W medycynie użytkowany do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego, opatrunków, czy autyzm.
Definicja ASYNERGIA:
Co to jest współdziałanie różnych części ciała w trakcie wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, iż zamiast ruchu prawidłowego, który stanowi jednolitą i autyzm.
Definicja ADSORPCJA:
Co to jest opierające na gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der Waalsa. Ciało, na którego powierzchni autyzm.

Czym jest Autyzm znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: