Słownik azot co to znaczy.
Definicja AZOT. Co to jest okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78.

Czy przydatne?

Definicja AZOT

Co to znaczy Azot: (N, nltrogenium); pierwiastek chemiczny z gatunku 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest składnikiem wszystkich organizmów żywych (białka, kwasy nukleinowe). W organizmie człowieka znajduje się około 2 kg związanego chemicznie azotu. Po zgonu organizmu azot podlega obiegowi (cyklowi azotowemu) na drodze naturalnych przemian prowadzących do amoniaku (zredukowanie) albo azotanów (utlenianie, raczej z udziałem bakterii nitryfikacyjnych), a również w procesie denitryfikacji prowadzonym poprzez bakterie denitryfikacyjne wraca do atmosfery w formie niezwiązanej. A. skroplony w temp. około 77°K(-196 °C) użytkowany jest jako czynnik chłodzący między innymi w medycynie.
Patrz także, zioła AZOT:Aloes UzbrojonyJeżyna FałdowanaOgórecznik Lekarski
Definicja ADIUWANT:
Co to jest substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy azot.
Definicja Agonista:
Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu azot.
Definicja AKUMETRIA:
Co to jest badania słuchu. Bazuje na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) i tony wysokie (sas, czas, sieć). Badający wymawia następne słowa azot.
Definicja ANTYESTROGENY:
Co to jest przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica, pochwa, podwzgórze, przysadka) blokując ich działanie. W azot.

Czym jest AZOT znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: