Słownik azotany co to znaczy.
Definicja AZOTANY. Co to jest estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03.

Czy przydatne?

Definicja AZOTANY

Co to znaczy Azotany: azotyny; sole albo estry kwasów azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na przykład triazotan glicerolu (nitro-gliceryna). Połknięte mogą doprowadzić do zatrucia z wymiotami, bólem głowy, uszkodzeniem krwinek czerwonych (methemoglobinemia), niedotlenieniem krwi, sinicą i śpiączką
Patrz także, zioła AZOTANY:Ogórecznik Lekarski
Definicja ALDEHYDY:
Co to jest charaktery­styczne dla aldehydów (także dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce ekipy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach. Aldehydy to ciecze albo ciała stałe, z wyjąt­kiem aldehydu azotany.
Definicja ACETON:
Co to jest dwumetyloketon; zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów, żywic azotany.
Definicja AUTOLIZA:
Co to jest mechanizm rozkładu wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów znajdujących się raczej w lizosomach. Zachodzi w obumarłych azotany.
Definicja AMATOKSYNY:
Co to jest polipeptydy cykliczne znajdujące się w grzybach kapeluszowych należących do rodzaju Amanita (muchomory). Amatoksyny są odporne na gotowanie i enzymy trawienne. Znajdują się między innymi w Muchomorze azotany.

Czym jest AZOTANY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: