Słownik azotniak co to znaczy.
Definicja AZOTNIAK. Co to jest użytkowany także w przemyśle do hartowania stali i syntez.

Czy przydatne?

Definicja AZOTNIAK

Co to znaczy Azotniak: (CaCN,), cyjanamid wapniowy; składnik nawozów azotowych, użytkowany także w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco, po połknięciu jest trujący, a jego toksyczność wzrasta 30-krotnie przy obecności w organizmie alkoholu (najprawdopodobniej wynika to z blokowania enzymu dehydrogenazy aldehydowej)
Definicja APOKAMNOZA:
Co to jest symptom występujący w miastenii opierający na stopniowym wyczerpywaniu się mięśni w trakcie powtarzających się ruchów. Każdy następny ruch jest słabszy od poprzedniego azotniak.
Definicja ASPERMIA:
Co to jest jednej porcji ejakulatu ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być efektem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów operacyjnych. Dochodzić do niej może w konsekwencji azotniak.
Definicja ALLELE:
Co to jest formy tego samego genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy (na przykład żółta i zielona barwa nasion azotniak.
Definicja Akupunktura:
Co to jest sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł azotniak.

Czym jest AZOTNIAK znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: