Słownik bakteriofag co to znaczy.
Definicja BAKTERIOFAG. Co to jest namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych.

Czy przydatne?

Definicja BAKTERIOFAG

Co to znaczy Bakteriofag: fag, wirus bakteryjny; wirus niszczący bakterie, namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w olbrzymich ilościach. Zbudowane są z białkowej otoczki (kapsyd) i rdzenia składającego się z DNA albo RNA; zawierają tylko białka konieczne do inwazji na drobnoustroje i materiał genetyczny pozwalający na przyłączenie się do DNA bakterii, co może zastosować do własnego rozmnażania jej układ reprodukcyjny lub pozostać w uśpieniu, blokując jednak produkcję substancji szkodliwych dla ludzi. W relacji do bakterii są swoiste, tzn. atakują ściśle określony ich szczep. Użytkowane są do niszczenia nie wszystkich bakterii chorobotwórczych (na przykład leczenie czerwonki bakteryjnej) i w celach diagnostycznych do dokładnego określania szczepów bakteryjnych (na przykład stafilofagi do typowania odmian gronkowców), raczej w okresie epidemii. B. mają umiejętność do przenoszenia cech dziedzicznych z jednego szczepu bakteryjnego na drugi. Bywają także szkodliwe na przykład w rolnictwie niszcząc korzystne dla roślin bakterie glebowe (bakterie brodawkowe roślin motylkowych są niszczone poprzez specyficzne fagi, co odbija się ujemnie na wzroście roślin, obniżając plony na skutek głodu azotowego zmęczenie gleby wymagające okresowych zmian uprawianych gatunków roślin - płodozmian). Na przeszkodzie szerszego wykorzystania fagów w terapii ciężkich zakażeń, stoi konieczność wyhodowania bakterii od chorego w celu doboru odpowiedniego bakteriofaga. W razie infekcji spowodowanej poprzez różne szczepy bakteryjne wykorzystanie B. jest praktycznie nie możliwe, trudno także podawać B. człowiekowi, bo są one nieodporne na działanie soku żołądkowego i są dodatkowo niszczone poprzez nasz układ odpornościowy. Rozwiązaniem problemu może być genetyczna modyfikacja tych organizmów tak, by nie były rozpoznawane jako obce poprzez ludzki poprzez B. (enzymy niszczące ścianę komórki bakteryjnej). Do pierwszego, opisanego w poezji wykorzystania bakteriofagów w walce z bakteriami doszło w 1921 r. zlikwidowano wówczas gronkowcowe zakażenie skóry
Definicja BMI:
Co to jest angielskiego Body mass index), parametr masy ciała; parametr określający stopień otyłości i wykazujący idealną korelację z zawartością tłuszczów w organizmie. BMI = masa ciała [kg]/(przyrost[m])2 bakteriofag.
Definicja BODZIEC:
Co to jest zmiana stanu w środowisku zewnętrznym albo we wnętrzu ciała, która wywołuje pobudzenie. Najmniejszy impuls powodujący reakcję to tak zwany impuls progowy. Patrz także, zioła Impuls:Szałwia Lekarska bakteriofag.
Definicja BARIERA:
Co to jest i czynnościowe chroniące organizm albo jego poszczególne przedmioty przed wnikaniem niekorzystnych substancji albo drobnoustrojów, działaniem fizycznym warunków środowiskowych (na przykład skóra) i bakteriofag.
Definicja BRADYKININA:
Co to jest z 9 aminokwasów, neuroprzekaźnik działający rozkurczowo na naczynia krwionośne, powodujący przekrwienie gruczołów trawiennych i skóry. Wywołuje skurcz mięśni gładkich narządów wewnętrznych bakteriofag.

Czym jest BAKTERIOFAG znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: