Słownik bakteriologia co to znaczy.
Definicja BAKTERIOLOGIA. Co to jest Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną.

Czy przydatne?

Definicja BAKTERIOLOGIA

Co to znaczy Bakteriologia: edukacja o bakteriach, ich budowie i właściwościach. Rozróżnia się kilka podspecjalności: bakteriologię ogólną zajmującą się budową, postępem i fizjologią bakterii; bakteriologię lekarską zajmującą się bakteriami chorobotwórczymi, naturalną florą bakteryjną człowieka (na przykład saprofity skóry, bakterie symbiotyczne przewodu pokarmowego), a również bakteriami używanymi w farmakologii do wytwarzania różnego rodzaju leków. Zajmuje się również procesami odpornościowymi spowodowanymi poprzez bakterie. Jest dziedziną mikrobiologii lekarskiej; bakteriologię sanitarną badającą metody szerzenia się i zapobiegania szerzeniu się bakterii chorobotwórczych i innych mających spore znaczenie dla warunków higienicznych życia człowieka. Początki bakteriologii wiążą się z nazwiskami: Pasteura, Kocha, Ehrlicha i w Polsce: Prażmowskiego, Weigla, Bujwida
Definicja BRADYPSYCHIA:
Co to jest zahamowanie psychiczne; symptom szeregu zaburzeń psychicznych charakteryzujący się ogólnym zmniejszeniem aktywności psychoruchowej, zaburzeniami myślenia, mowy BAKTERIOLOGIA.
Definicja Biopsja:
Co to jest branie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego BAKTERIOLOGIA.
Definicja BAKTERIE:
Co to jest jednokomórkowe organizmy żyjące pojedynczo albo (przeważnie) w koloniach. Komórka bakteryjna jest różna budową (brak jądra komórkowego, brak mitochondrium) i mechanizmami prze-mian metabolicznych od BAKTERIOLOGIA.
Definicja BAKTERIOLIZA:
Co to jest zdarzenie rozpuszczania bakterii zachodzące wewnątrz ustroju wskutek działania przedmiotów układu odpornościowego, będących przeważnie swoistymi przeciwciałami (bakteholizyny), działania antybiotyków BAKTERIOLOGIA.

Czym jest BAKTERIOLOGIA znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: