Słownik behawioryzm co to znaczy.
Definicja BEHAWIORYZM. Co to jest Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań.

Czy przydatne?

Definicja BEHAWIORYZM

Co to znaczy Behawioryzm: kierunek w psychologii, raczej amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie się ludzi i zwierząt, to oznacza zespół ich reakcji na bodźce zewnętrzne. Odrzucał metodę introspekcji (obserwacji, badania własnych przeżyć psychicznych), jako iż świadomość jest niedostępna dla obserwatora. Celem badań psychologicznych miało być poznanie związków między bodźcami a reakcjami, a na ich podstawie przewidywanie zachowania przy znanych bodźcach albo wskazanie bodźców, które spowodowały dane zachowanie się. Pomimo swych ważnych braków B. przyczynił się do rozwoju psychologii, ułatwiając zrozumienie wielu zależności rządzących zachowaniem ludzi i zwierząt
Definicja BIOFEEDBACK:
Co to jest biologiczne sprzężenie zwrotne); zdarzenie używane w psychoterapii. Termin feedback wprowadzony został poprzez Wienera, odnosił się początkowo do nauk technicznych. W naukach medycznych zastosował go behawioryzm.
Definicja BEZMÓZGOWIE:
Co to jest anencefalia; zaburzenie rozwojowe opierające na niewykształceniu mózgowia. Uniemożliwia życie pozamaciczne, regularnie połączone z akranią behawioryzm.
Definicja BEZBAKTERYJNOŚĆ:
Co to jest bakterii - może być stanem naturalnym jak na przykład w organizmie płodu, czy nie wszystkich płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, krew), może jednak być rezultatem działania antybiotyków na behawioryzm.
Definicja BEZTLENOWCE:
Co to jest anaeroby; bakterie nie wykorzystujące tlenu w przemianach metabolicznych behawioryzm.

Czym jest BEHAWIORYZM znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: