Słownik behawioryzm co to znaczy.
Definicja BEHAWIORYZM. Co to jest Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań.

Czy przydatne?

Definicja BEHAWIORYZM

Co to znaczy Behawioryzm: kierunek w psychologii, raczej amerykańskiej XX wieku. Oparty jest na pragmatyzmie, głosił, iż obiektem badań psychologicznych może być tylko dostrzegalne zachowanie się ludzi i zwierząt, to oznacza zespół ich reakcji na bodźce zewnętrzne. Odrzucał metodę introspekcji (obserwacji, badania własnych przeżyć psychicznych), jako iż świadomość jest niedostępna dla obserwatora. Celem badań psychologicznych miało być poznanie związków między bodźcami a reakcjami, a na ich podstawie przewidywanie zachowania przy znanych bodźcach albo wskazanie bodźców, które spowodowały dane zachowanie się. Pomimo swych ważnych braków B. przyczynił się do rozwoju psychologii, ułatwiając zrozumienie wielu zależności rządzących zachowaniem ludzi i zwierząt
Definicja BIONIKA:
Co to jest pogranicza biologii i techniki; zajmuje się wykorzystywaniem praw, które rządzą organizmami żywymi, ich budową i zasadami działania w celu konstruowania modeli naśladujących czynności organizmu behawioryzm.
Definicja BIELMO:
Co to jest zmętnienie rogówki; powodem mogą być dolegliwości samej rogówki albo urazy oka. Bielmo może być powodem ślepoty. Leczenie: operacyjne bazuje na przeszczepie rogówki behawioryzm.
Definicja BROM:
Co to jest pierwiastek niemetaliczny z gatunku chlorowców. Sole bromu użytkowane są jako środek uspokajający, był to pierwszy lek stosowany w leczeniu padaczki. Przewlekłe zatrucie (bromizm) może prowadzić do behawioryzm.
Definicja BARESTEZJA:
Co to jest specjalny rodzaj dotyku). Powstaje w obrębie skóry, poprzez drażnienie swoistych receptorów: ciałek blaszkowatych (Vatera-Paciniego) w tkance podskórnej (średnica ok. 2 mm, są więc widoczne gołym behawioryzm.

Czym jest BEHAWIORYZM znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: