beta kateina co to znaczy
Definicja BETA-KATEINA. Co to jest szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie.

Czy przydatne?

Definicja BETA-KATEINA

Co to znaczy Beta-Kateina: enzym białkowy, za którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie wszystkich nowotworów. Jego rola nie jest precyzyjnie poznana. W doświadczeniach na zwierzętach (myszy) udowodniono wpływ B. na postęp kory mózgowej. Mechanizm ten najprawdopodobniej dzieje się dzięki przedłużeniu procesu dzielenia się komórek nerwowych w momencie płodowym, kiedy to kształtuje się mózg. Wydłużenie okresu dzielenia się daje w skutku więcej pokoleń każdej z komórek prekursorowych komórek nerwowych, a więc większą liczbę neuronów

Czym jest BETA-KATEINA znaczenie w Słownik chemiczny B .