Słownik beta kateina co to znaczy.
Definicja BETA-KATEINA. Co to jest szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie.

Czy przydatne?

Definicja BETA-KATEINA

Co to znaczy Beta-Kateina: enzym białkowy, za którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie wszystkich nowotworów. Jego rola nie jest precyzyjnie poznana. W doświadczeniach na zwierzętach (myszy) udowodniono wpływ B. na postęp kory mózgowej. Mechanizm ten najprawdopodobniej dzieje się dzięki przedłużeniu procesu dzielenia się komórek nerwowych w momencie płodowym, kiedy to kształtuje się mózg. Wydłużenie okresu dzielenia się daje w skutku więcej pokoleń każdej z komórek prekursorowych komórek nerwowych, a więc większą liczbę neuronów
Definicja BALNEOCHEMIA:
Co to jest gałąź balneologii zajmująca się badaniem składu i właściwości leczniczych substancji użytkowanych w leczeniu uzdrowiskowym beta-kateina.
Definicja Białaczka:
Co to jest ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, wezlach chlonnych) Wystepuje czesciej u meżczyzn niz u kkobiet. Zmienione leukocyty powstają z beta-kateina.
Definicja BASEN:
Co to jest użytkowany w medycynie do rehabilitacji ruchowej chorych z uszkodzeniami układu ruchu i układu nerwowego. Basenem ustala się także szczególne naczynie, wykorzystywane do oddawania kału u chorych beta-kateina.
Definicja BAKTERIEMIA:
Co to jest we krwi; przejściowa, bakteriemia o niewielkim natężeniu jest przeważnie bezobjawowa (bakterie nie namnażają się i nie wydzielają toksyn we krwi) i dotyczy osób z poprawną odpowiedzią immunologiczną beta-kateina.

Czym jest BETA-KATEINA znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: