Słownik beta kateina co to znaczy.
Definicja BETA-KATEINA. Co to jest szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie.

Czy przydatne?

Definicja BETA-KATEINA

Co to znaczy Beta-Kateina: enzym białkowy, za którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie wszystkich nowotworów. Jego rola nie jest precyzyjnie poznana. W doświadczeniach na zwierzętach (myszy) udowodniono wpływ B. na postęp kory mózgowej. Mechanizm ten najprawdopodobniej dzieje się dzięki przedłużeniu procesu dzielenia się komórek nerwowych w momencie płodowym, kiedy to kształtuje się mózg. Wydłużenie okresu dzielenia się daje w skutku więcej pokoleń każdej z komórek prekursorowych komórek nerwowych, a więc większą liczbę neuronów
Definicja BILIWERDYNA:
Co to jest czasie rozpadu hemoglobiny. Z biliwerdyny powstaje bilirubina. Zaburzenie tej przemiany w jelitach (na przykład przy braku w świetle jelit drobnoustrojów po antybiotykoterapii) skutkuje, przy beta-kateina.
Definicja BASEN:
Co to jest użytkowany w medycynie do rehabilitacji ruchowej chorych z uszkodzeniami układu ruchu i układu nerwowego. Basenem ustala się także szczególne naczynie, wykorzystywane do oddawania kału u chorych beta-kateina.
Definicja BISEKSUALIZM:
Co to jest razy, sexualisptciowy) ustalenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w relacji do przedstawicieli obu płci. Termin został beta-kateina.
Definicja BISFOSFONIANY:
Co to jest użytkowana w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. System działania tych leków nie jest precyzyjnie poznany, wiadomo, iż hamują mechanizm resorpcji tkanki kostnej poprzez osteoklasty. Podawane beta-kateina.

Czym jest BETA-KATEINA znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: