Słownik beta kateina co to znaczy.
Definicja BETA-KATEINA. Co to jest szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie.

Czy przydatne?

Definicja BETA-KATEINA

Co to znaczy KATEINA BETA: enzym białkowy, za którego syntezę odpowiada pojedynczy gen, szeroko rozpowszechniony w organizmie, osiągający szczególnie wysokie stężenia w komórkach nie wszystkich nowotworów. Jego rola nie jest precyzyjnie poznana. W doświadczeniach na zwierzętach (myszy) udowodniono wpływ B. na postęp kory mózgowej. Mechanizm ten najprawdopodobniej dzieje się dzięki przedłużeniu procesu dzielenia się komórek nerwowych w momencie płodowym, kiedy to kształtuje się mózg. Wydłużenie okresu dzielenia się daje w skutku więcej pokoleń każdej z komórek prekursorowych komórek nerwowych, a więc większą liczbę neuronów
Definicja BARWA:
Co to jest spowodowane poprzez światło o odpowiedniej długości fali (p mieniowanie elektromagnetyczne od podczwieni do ultrafioletu), padające na receptc siatkówki oka (pręciki, czopki). Jest cechą zmysłu beta-kateina co to jest.
Definicja BĘBNICA:
Co to jest zespół objawów wywołanych nadmierną ilością gazów w jelitach. Może ona wywoływać ból brzucha, uczucie napięcia powłok brzusznych (wzdęcie), odbijanie i wydalanie nadmiernej ilości wiatrów. Nie można beta-kateina definicja.
Definicja Bezwład Połowiczy:
Co to jest rażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego przeważnie krwotokiem z tętnic mózgowych beta-kateina co znaczy.
Definicja BAKTERIOFAG:
Co to jest bakteryjny; wirus niszczący bakterie, namnażające się dzięki użyciu bakteryjnych białek enzymatycznych. Bakteriofagi występują w każdym środowisku, w olbrzymich ilościach. Zbudowane są z białkowej beta-kateina słownik.

Czym jest BETA-KATEINA znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: