bezwodnik co to znaczy
Definicja BEZWODNIK. Co to jest niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas na przykład.

Czy przydatne?

Definicja BEZWODNIK

Co to znaczy Bezwodnik: 1) Bezwodnik kwasowy: tlenek, przeważnie pierwiastka niemetalicznego, który reagując z wodą tworzy kwas na przykład dwutlenek węgla (CO,) jest B. kwasu węglowego H2COr 2) Bezwodnik organiczny: związek o wzorze ogólnym R CO-O-CO R (R - rodnik alkilowy albo arylowy). Pod wpływem wody (hydroliza) przechodzą w odpowiednie kwasy organiczne (karboksylowe), na przykład bezwodnik octowy pod wpływem wody ulega hydrolizie do kwasu octowego (roztwór 96% silnie żrący, użytkowany do przyżegania brodawek skórnych i tkanki ziarninowej, ponadto do celów laboratoryjnych). 3) Bezwodnik zasadowy: tlenek pierwiastka metalicznego tworzący z wodą wodorotlenek o charakterze zasadowym, na przykład tlenek sodu (N,0) w reakcji z wodą daje silną zasadę - wodorotlenek sodu (NaOH), użytkowany raczej jako odczynnik w laboratoriach i przemyśle

Czym jest BEZWODNIK znaczenie w Słownik chemiczny B .