Słownik beksualizm co to znaczy.
Definicja BISEKSUALIZM. Co to jest oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową.

Czy przydatne?

Definicja BISEKSUALIZM

Co to znaczy Biseksualizm: (lac. bis - dwa razy, sexualisptciowy) ustalenie oznaczające zaburzoną identyfikację i rolę płciową charakteryzującą się podejmowaniem zachowań seksualnych w relacji do przedstawicieli obu płci. Termin został wprowadzony około 1809r. poprzez botaników i początkowo odnosił się wyłącznie do roślin. Jako ustalenie orientacji seksualnej rozpoczął funkcjonować najprawdopodobniej dopiero w XX wieku. Osoba bisekualna utrzymuje kontakty seksualne z obu płciami jednak może oznaczać równego zainteresowania oboma płciami. Zdarza się, iż zawsze albo poprzez jakiś czas biseksualista odczuwa silniejszy pociąg do konkretnej płci. Znaczy to, iż może tworzyć związek monogamiczny (raz homoseksualny raz heteroseksualny). Uważane jest, iż do okresu dojrzewania biseksualizm jest zjawiskiem fizjologicznym. Wg Freuda biseksualizm cechuje każdego człowieka, zainteresowania heteroseksualne determinują dopiero sposób wychowania, kultura
Definicja BENTONIT:
Co to jest ilasta, wykazuje znaczące umiejętności absorpcyjne. Powstaje w rezultacie przeobrażeń szkliwa zawartego w popiołach i tufach wulkanicznych. Pęczniejąc po wchłonięciu wody tworzy żele. Użytkowana jako biseksualizm.
Definicja BMI:
Co to jest angielskiego Body mass index), parametr masy ciała; parametr określający stopień otyłości i wykazujący idealną korelację z zawartością tłuszczów w organizmie. BMI = masa ciała [kg]/(przyrost[m])2 biseksualizm.
Definicja BIAŁKO:
Co to jest utworzony z mniejszych jednostek - aminokwasów, a te natomiast z atomów: węgla, wodoru, tlenu i azotu. B. jest głównym składnikiem materii organicznej i tworzonych z niej organizmów żywych, zarówno biseksualizm.
Definicja BIOAKUMULACJA:
Co to jest wychwytywania i gromadzenia substancji chemicznych w różnych narządach organizmu. Czasami może wywoływać symptomy poważnego zatrucia (na przykład metalami ciężkimi). Używana jest w diagnostyce nie biseksualizm.

Czym jest BISEKSUALIZM znaczenie w Słownik chemiczny B .

  • Dodano:
  • Autor: