Słownik cellulit co to znaczy.
Definicja CELLULIT. Co to jest niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach.

Czy przydatne?

Definicja CELLULIT

Co to znaczy CELLULIT: (cellulitis); 1) Lipodystrofia - skór­ka pomarańczowa; niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące defekt ko­smetyczny Wpływ na zmiany skórne mają impulsy: rodzinne, hormonalne, dieta i pale­nie papierosów. Patomechanizm związany jest z chorobami i zaburzeniami w mikrokrążeniu krwi, kierującymi do powstawania obrzę­ków i zmian guzowatych w skórze. To jest zwią­zane z otyłością i utrudnionym wydalaniem toksycznych produktów przemiany materii. Le­czenie ogranicza się do zaprzestania palenia ty­toniu, stosowania diety z eliminacją tłuszczów i uprawiania odpowiednich ćwiczeń fizycz­nych. 2) Zapalenie tkanki podskórnej - ostre zakażenie skóry i tkanki podskórnej wykazują­ce skłonność do rozprzestrzeniania się. Cha­rakteryzuje się przekrwieniem i obecnością nacieków leukocytarnych i obrzękiem. Na­ciek jest bolący, nieostro odgraniczony od otoczenia. Powody miejscowe to zapalenie skóry i tkanki podskórnej kończyn, spowodowane poprzez paciorkowce z gatunku A p-hemolizujące (Streptococcus pyogenes). Powodem rozlanej infekcji są enzymy produkowane poprzez pacior­kowce - streptokinaza i hialuronidaza. Enzy­my te prowadzą do uszkodzenia składowych komórki. W nie wszystkich sytuacjach zapale­nie spowodowane jest poprzez gronkowca złociste­go. Region zapalenia jest bardziej ograniczony. Inne bakterie wywołujące zakażenie to: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Cellu­litis może pojawiać się w razie ugryzień poprzez zwierzęta. Wówczas spowodowany jest poprzez nietypowe bakterie, na przykład Pasteurella multoci da, których nosicielami są psy i koty. U dzie­ci zapalenie skóry i tkanki podskórnej może być spowodowane poprzez bakterie Haemophilus in-fluenzae typu B. Zmiany zapalne skóry wystę­pują po: urazie, ugryzieniu, ranie chirurgicznej i już istniejących owrzodzeniach skóry. Regularnie poprzedzone są obrzękami, szczególnie lim-fatycznymi albo zakażeniami grzybiczymi. Na­wracające zapalenie skóry regularnie rozwija się w miejscach, z których pobrano przeszczep żyły od piszczel owej w przebiegu operacji kardiolo­gicznej. Symptomy: skóra w obrębie zapalenia jest zaczerwieniona, gorąca, obrzęknięta. Czę­sto wykazuje nacieczenie powierzchni (przy­pomina skórkę pomarańczy). Granice rumienią nie są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Regularnie towarzyszą im wybroczyny, tworzą się pęcherzyki wykazujące tendencję do pękania z wytworzeniem się zmian martwiczych. Stwier­dzana jest tkliwość w obrębie tkanek zapalnych, zwiększenie okolicznych węzłów chłonnych i towarzyszących im naczyń. W fazie ostrej objawom miejscowym może towarzyszyć go­rączka, dreszcze, tachykardia, bóle głowy i spa­dek ciśnienia krwi. Nawrotowe zapalenie skóry i tkanki podskórnej może przebiegać z obecno­ścią ropnej wydzieliny, świądem i pieczeniem. Rozpoznanie opiera się na wykonaniu biopsji z pobraniem materiału do badania mikrobio­logicznego. Niekiedy wykonuje się mikrobio­logiczne posiewy krwi. Przebieg dolegliwości jest różny - zazwyczaj symptomy ustępują po antybiotykoterapii. Nawracające stany zapalne mogą prowadzić do poważnego uszkodzenia naczyń chłonnych, ich przewlekłej niedrożności. Ba­danie wycinków - histopatologiczne, wykazu­je obecność nacieków zapalnych
Definicja CALEN:
Co to jest właściwie Claudius Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj farmacją użytkowaną. Wprowadził nowe postacie leków cellulit co znaczy.
Definicja CITO:
Co to jest tac. błyskawicznie); uwaga zapisana na recepcie albo skierowaniu lekarskim, wskazująca, iż dany lek albo badanie należy wykonać niezwłocznie cellulit krzyżówka.
Definicja CHIMERA:
Co to jest osobnik składający się z komórek pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu cellulit co to jest.
Definicja CHEMORECEPTORY:
Co to jest odbierające bodźce z wnętrza organizmu. W organizmie człowieka odznacza się dwa rodzaje chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w rejonie rozgałęzienia tętnic szyjnych wspólnych (w kłębku cellulit słownik.

Czym jest CELLULIT znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: