Słownik chemioterapia co to znaczy.
Definicja CHEMIOTERAPIA. Co to jest użytkowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez.

Czy przydatne?

Definicja CHEMIOTERAPIA

Co to znaczy Chemioterapia: leczenie chorób dzięki środków chemicznych. Sposób użytkowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez antybiotykoterapię i poprzez działanie innych preparatów nie będących antybiotykami, jak: leki przeciwgruźlicze, przeciwgrzybicze i tym podobne Chemioterapia nowotworów bazuje na stosowaniu tak zwany leków cytostatycznych, które hamują rozkwit komórek. Ogólnie odznacza się 3 ekipy leków: antymitotyki - zatrzymujące podziały komórkowe (endoksan, nitrogranulogen), antymetabolity (pochodne kwasu foliowego i puryn) i antybiotyki (aktynomycyna, bleomycyna)
Definicja CYSTYNURIA:
Co to jest dolegliwość kanalików nerkowych, gdzie jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w drogach moczowych złogów cystynowych w formie kamieni chemioterapia.
Definicja Choroba Św. Walentego:
Co to jest zobacz padaczka chemioterapia.
Definicja CERULOPLAZMINA:
Co to jest występu­jąca w osoczu, w stężeniu około 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, z racji na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej się w osoczu miedzi. Wykazuje ponadto aktyw­ność oksydazową chemioterapia.
Definicja Choroba Osgood I Schlattera:
Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia chemioterapia.

Czym jest CHEMIOTERAPIA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: