Słownik chinowiec co to znaczy.
Definicja CHINOWIEC. Co to jest występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj.

Czy przydatne?

Definicja CHINOWIEC

Co to znaczy Chinowiec: (Gnchona), drzewo chinowe; obejmujący ok. 40 gatunków, występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj drzew z rodz. marzanowatych. Chinowiec żółty, chinowiec soczysto-czerwony i chinowiec Ledgera są ponadto sztucznie uprawiane na Jawie, w Kongu, Wietnamie i Indiach. W lecznictwie stosuje się korę chinową i wyizolowane z niej alkaloidy. Alkaloidami obecnymi w korze są: chinina, chinidyna, cynchonina i cynchonidyna. Główna jest chinina - alkaloid mający właściwości, powstrzymujące mechanizm oddychania tkankowego i powodujący zahamowanie czynności życiowych komórek
Definicja CROSSING-OVER:
Co to jest trakcie podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Bazuje na wycięciu poprzez chinowiec.
Definicja CYTOGENETYKA:
Co to jest się chromosomami i ich rolą w procesie dziedziczenia. Przewarzająca część badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe jest zaobserwowanie związku między zmianami genetycznymi a chinowiec.
Definicja CHONDROCYTY:
Co to jest tkwiące w jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku i umiejscowienia w chrząstce mogą mieć kształt kulisty albo chinowiec.
Definicja CHŁONIAKI:
Co to jest dochodzi do złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym. Przebieg dolegliwości jest zróżnicowany: od postaci ostrych chinowiec.

Czym jest CHINOWIEC znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: