Słownik chłoniaki co to znaczy.
Definicja CHŁONIAKI. Co to jest komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym.

Czy przydatne?

Definicja CHŁONIAKI

Co to znaczy CHŁONIAKI: ekipa chorób, gdzie dochodzi do złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym. Przebieg dolegliwości jest zróżnicowany: od postaci ostrych (śmiertelnych) do przewlekłych. Występuje we wszystkich ekipach wiekowych, lecz częstość występowania rośnie z wiekiem. Powód dolegliwości jest nieznana, lecz regularnie bierze się pod uwagę wirusy. Chłoniaki złośliwe podzielono na cztery ekipy rokownicze o różnym stopniu złośliwości, co bezpośrednio wpływa na wybór leczenia. Symptomy podmiotowe i przedmiotowe. Pierwszym symptomem jest zwiększenie się węzłów chłonnych pojedynczych, potem tworzących pakiety. Niekiedy zajęte są migdałki podniebienne. Zwiększenie węzłów chłonnych może być uogólnione, z czym wiążą się symptomy dolegliwości - ucisk na przykład w śródpiersiu i jamie brzusznej. Poza powiększeniem węzłów chłonnych możemy obserwować symptomy ze strony przewodu pokarmowego (żołądek, jelita - występują tu w formie guzów pojedynczych i mnogich). W uogólnionej postaci dolegliwości dochodzi do zajęcia skóry i kości. Postępująca dolegliwość prowadzi do niedrożności naczyń limfatycznych i powstawania wysięku opłucnowego albo puchliny brzusznej. Towarzyszące symptomy ogólne to: osłabienie, stany gorączkowe, poty nocne, spadek masy ciała. W większości przypadków chłoniaków występuje niedokrwistość, co może prowadzić do zakażeń bakteryjnych. Przebieg dolegliwości u dzieci jest inny niż u dorosłych. W momencie rozpoznania dolegliwości około 90% chłoniaków ma już postać rozsianą. Rozpoznanie można ustalić wyłącznie opierając się na badania histologicznego pobranej tkanki, poszerzonego o badania immunofenotypowe, markerów powierzchniowych i cytogenetycznych. Niezbędne jest ustalenie stopnia zaawansowania klinicznego procesu opierając się na badań rozmazu krwi obwodowej, biopsji szpiku, tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej. Chłoniaki złośliwe stanowią niejednorodną grupę nowotworów z układu siateczkowo-śródbłonkowego i limfatycznego. Głównymi chorobami w tej ekipie są: dolegliwość Hodgkina (ziarnica złośliwa), chłoniak nieziarniczy, chłoniak Burkitta, ziarniniak grzybiasty. Ziarnica złośliwa - dolegliwość Hodgkina, to najpowszechniejsza nowotworowa dolegliwość rozrostowa układu chłonnego. Opisana po raz pierwszy poprzez T. Hodgkina w 1832 roku. W Polsce występuje do 1000 zachorowań rocznie. Jej etiologia jest nieznana, aczkolwiek występuje bardzo wyraźna korelacja z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr. Właściwością charakterystyczną Z.Z. jest występowanie komórek Hodgkina i Reed-Sternberga (H-RS). Komórki te są sporymi dwujądrowymi komórkami z jąderkami kształtu oczu sowy. Dolegliwość występuje raczej u przedstawicieli białej populacji wykazując pierwszy szczyt zachorowań między 20 a 29 r.ż., drugi zaś w wieku ponad 50 lat. Ziarnica złośliwa występuje przeważnie jako postać węzłowa postępująca rzutami. Do najczęstszych objawów należą gorączka o charakterze falistym, nocne poty osłabienie, pomniejszenie masy ciała, bóle kości i świąd skóry. Z.Z. ma charakterystyczny przebieg, który skłonił do utworzenia 4-stopniowej klasyfikacji klinicznej pomagającej w rokowaniu i sposobie leczenia. Rozpoznanie ustalane jest zwykle opierając się na wyników biopsji węzła chłonnego. Leczenie opiera się raczej na radioterapii i chemioterapii. Przeżywalność 5-letnią uzyskuje się średnio u 75% pacjentów, ale rokowanie zależy od typu histologicznego dolegliwości i jej stadium w momencie wykrycia. Chłoniak nieziarniczy - jest jednym z najczęstszych rodzajów chłoniaka. Odznacza się różne postacie chłoniaków nieziarniczych, w zależności od typu tworzących go limfocytów: limfocytów B i limfocytów T. Chłoniaki nieziarnicze mogą się tworzyć niemal w każdym miejscu ciała, ale zwykle powstają w węzłach chłonnych, gdzie gromadzi się przewarzająca część limfocytów. Chłoniak nieziarniczy może dotyczyć pojedynczego węzła chłonnego, ekipy węzłów chłonnych, pojedynczego narządu albo może szerzyć się we wszystkich częściach ciała. Najczęstszym symptomem chłoniaka nieziarniczego jest bezbolesne zwiększenie węzłów chłonnych na szyi, pod pachą albo w pachwinie. Do innych, częstych, należą: niewyjaśniona gorączka albo nocne poty, ciągłe zmęczenie, niewyjaśniona strata wagi, nie mniej jednak żaden z tych objawów występujący osobno nie potwierdza rozpoznania chłoniaka nieziarniczego. Leczenie chłoniaka nieziarniczego zależy od: stadium dolegliwości, rodzaju występujących komórek, faktu, czy chłoniak jest agresywny czy powolny, ewentualnie poprzedniego leczenia, wieku i stanu ogólnego pacjenta. W razie braku objawów leczenie może się nie rozpocząć aż do czasu wystąpienia objawów dolegliwości. W leczeniu chłoniaka nie ziarniczego stosuje się: radioterapię, chemioterapię, przeszczep szpiku kostnego, immunoterapię, radioimmunoterapię. Chłoniak Burkitta - występuje endemicznie w Afryce Środkowej i Stanach Zjednoczonych. Dolegliwość uwarunkowana genetycznie i jest odmianą chłoniaka limfoblastycznego. W dzieciństwie może występować jako guz żuchwy albo jajnika. U dorósł' przeważnie w formie guza w jamie brzusznej Dolegliwość może być masywna i uogólniona, jęta jest regularnie wątroba, śledziona, szpik kos układ krwiotwórczy, limfatyczny i immunologiczny. Symptomy: Odmiana afrykańska - b w obrębie błony śluzowej j. ustnej, zęby, guz żuchwy, niedokrwistość. Odr na amerykańska - guz w jamie brzusznej, brzucha. W ciężkich sytuacjach dochodzi może do rozpadania się guza z wystąpienie objawów ogólnych. Leczenie chirurgie; skojarzone z intensywną chemioterapią i czeniem objawowym. Ziarniniak grzybia
hłoniak skóry wywodzący się z limfocyt T skóry (Mycosis fungoides). Występuje w dekadzie życia. Rzadko rozpoznawany, o postępnym początku. Może rozwijać się w pc ci swędzącej wysypki, w startowym moment to są naloty przechodzące w zmiany guzko z zajęciem węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Rozpoznanie oparte jest na daniu histologicznym bioptatu skóry. Niekii dochodzi do wystąpienia etapy białaczkowej zespół Sezaryego, którego właściwością jest pojawienie we krwi obwodowej zmienionych nowotworo limfocytów T. Leczenie - radioterapia, stery leczenie zewnętrzna, fototerapia, chemiotera Chłoniak Lennerta - jest rodzajem nowotru rozwijającego się w obrębie węzłów chłonnych, regularnie dotyczy także migdałek podniebiennych
Definicja CZKAWKA:
Co to jest mimowolne skurcze przepony (rodzaj mioklonii) z następującym po nich nagłym zamknięciem głośni, co skutkuje zatrzymanie napływu powietrza i wywołuje charakterystyczny dźwięk. Występuje po chłoniaki co znaczy.
Definicja Choroba Sprengela:
Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki chłoniaki krzyżówka.
Definicja CHARAKTEROPATIA:
Co to jest charakteru cechujące się zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy, przewlekłym alkoholizmie, stanach pourazowych. Sprawność chłoniaki co to jest.
Definicja CHYMOTRYPSYNA:
Co to jest należący do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na wiązania peptydowe utworzone poprzez aminokwasy chłoniaki słownik.

Czym jest CHŁONIAKI znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: