Słownik cholangiografią co to znaczy.
Definicja CHOLANGIOGRAFIĄ. Co to jest na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z.

Czy przydatne?

Definicja CHOLANGIOGRAFIĄ

Co to znaczy Cholangiografią: diagnostyczne badanie radiologiczne dróg żółciowych; bazuje na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i zewnątrz wątrobowych dróg żółciowych, stwierdzenia ewentualnej przeszkody w odpływie żółci. W razie znacznego poszerzenia dróg wewnątrz wątrobowych realizowana jest tak zwany Ch. przezskórna. Bezpośrednie wprowadzenie cewnika do przewodu żółciowego minimalizuje ciśnienie żółci i minimalizuje żółtaczkę. Ch. wykonuje się także śród operacyjnie podając kontrast przez igłę wprowadzoną do przewodu żółciowego uwidocznionego w czasie operacji. Była to bardzo popularna sposób diagnostyczna ułatwiająca usunięcie kamieni żółciowych z przewodów żółciowych - aktualnie w znacznym stopniu wyparta poprzez ultrasonografię
Definicja CRP:
Co to jest reactive protein), białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych uwarunkowaniach występuje w surowicy w min. stężeniach, z kolei w różnych cholangiografią.
Definicja CYTYDYNA:
Co to jest wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny cholangiografią.
Definicja CHYLOTHORAX:
Co to jest wylew chłonki do jamy opłucnowej. Przeważnie w rezultacie urazu klatki piersiowej, wskutek uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych śródpiersia cholangiografią.
Definicja CERA:
Co to jest ogólnie rozróżnia się czte­ry typy cery: normalną, suchą, tłustą, mie­szaną. Cera normalna jest gładka, napięta, nie wymaga stosowania szczególnych kosmetyków, występuje raczej u dzieci do okresu cholangiografią.

Czym jest CHOLANGIOGRAFIĄ znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: