Słownik choroba perthesa co to znaczy.
Definicja Choroba Perthesa. Co to jest to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Powody.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Perthesa

Co to znaczy Choroba Perthesa: należy do ekipy jałowych martwic kości, precyzyjnie mówiąc to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej.
Powody występowania dolegliwości są wciąż nie znane.
Dolegliwość przeważnie dotyka chłopców w wieku między 3 a 7 rokiem życia, a pierwszymi symptomami są ból w okolicach stawu kolanowego i biodrowego i utykanie.
Chorobę można wykryć opierając się na przeprowadzenia zdjęcia RTG, sonografii bądź badania klinicznego.
Długi przebieg dolegliwości dzieli my na cztery okresy:
1. symptomy prodromalne - ten moment jest krótki, trwa zwykle kilka tygodni. Z powoduj zapalenia błony maziowej występuje ból i zbiera się płyn w jamie stawowej.
2. moment sklerotyzacji (martwicy) - stadium dolegliwości trwające od 6 do 12 miesięcy. Martwicza część głowy kości udowej ulega zapadnięciu.
3. moment fragmentacji - trwa on od 1 do 2 lat, martwicza kość jest resorbowana, pojawia się deformacja głowy kości udowej.
4. moment odbudowy - trwa od 8 miesięcy do 3 lat. Formuje się nowa kośc i zmiany zostają utrwalone
Definicja Ciąża Mnoga:
Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy choroba perthesa.
Definicja CENTROMER:
Co to jest przewężenie w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony, praw­dopodobnie to jest szczególny rodzaj DNA, związany ze choroba perthesa.
Definicja CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK:
Co to jest występuje pomiędzy 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo przykostnie, przeważnie w kości udowej, ramiennej i w kościach miednicy. Najgorzej choroba perthesa.
Definicja CROSSING-OVER:
Co to jest trakcie podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie materiału genetycznego). Bazuje na wycięciu poprzez choroba perthesa.

Czym jest Choroba Perthesa znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: