Słownik chromatyna co to znaczy.
Definicja CHROMATYNA. Co to jest cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej.

Czy przydatne?

Definicja CHROMATYNA

Co to znaczy CHROMATYNA: złożona struktura zbudowana z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i RNA. Cząsteczka DNA nawinięta jest jako lewoskrętna helisa na histony, tworząc nukleosom. Badania dzięki mikroskopu elektronowego wykazały, iż prócz struktury samych nukleosomów, chromatyna zorganizowana jest w struktury wyższego rzędu: nić chromatynową 10nm i 30 nm. Nić 10nm złożona jest ze stykających się ze sobą, równolegle ułożonych nukleosomów. Dodatkowe skręcenie nici 10nm skutkuje stworzenie nici chromatynowej 30 nm. Dalsze ścisłe upakowanie nici prowadzi do stworzenia chromosomów. Każda komórka organizmu wielokomórkowego posiada identyczną informację genetyczną w formie takich samych sekwencji DNA. Różnice pomiędzy wieloma komórkami wyjaśnia się występowaniem tak zwany regionów chromatyny aktywnej i nieaktywnej. Chromatyna czynna (euchromatyna), ulega szybciej replikacji i może być transkrybowana, z kolei chromatyna nieaktywna (heterochromatyna) nie ulega transkrypcji i jest ściślej upakowana od euchromatyny
Definicja COXIELLA:
Co to jest rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych u człowieka, będących powodem (na przykład gorączki Q - Coxiella burnetii chromatyna co znaczy.
Definicja CZOPEK:
Co to jest 1) postać leku o kształcie stożkowato-owalnym wprowadzana do odbytnicy (czopek doodbytniczy) albo pochwy (czopek dopochwowy); 2) jedna z komórek światłoczułych siatkówki oka chromatyna krzyżówka.
Definicja CHOLECYSTOKININA:
Co to jest cholecystokininopankreozymina; polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i tłuszczów i jonów wodorowych i soli żółciowych. Działanie chromatyna co to jest.
Definicja Choroby Cywilizacyjne:
Co to jest chorobami XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa chromatyna słownik.

Czym jest CHROMATYNA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: