Słownik chromatyna co to znaczy.
Definicja CHROMATYNA. Co to jest cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej.

Czy przydatne?

Definicja CHROMATYNA

Co to znaczy Chromatyna: złożona struktura zbudowana z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i RNA. Cząsteczka DNA nawinięta jest jako lewoskrętna helisa na histony, tworząc nukleosom. Badania dzięki mikroskopu elektronowego wykazały, iż prócz struktury samych nukleosomów, chromatyna zorganizowana jest w struktury wyższego rzędu: nić chromatynową 10nm i 30 nm. Nić 10nm złożona jest ze stykających się ze sobą, równolegle ułożonych nukleosomów. Dodatkowe skręcenie nici 10nm skutkuje stworzenie nici chromatynowej 30 nm. Dalsze ścisłe upakowanie nici prowadzi do stworzenia chromosomów. Każda komórka organizmu wielokomórkowego posiada identyczną informację genetyczną w formie takich samych sekwencji DNA. Różnice pomiędzy wieloma komórkami wyjaśnia się występowaniem tak zwany regionów chromatyny aktywnej i nieaktywnej. Chromatyna czynna (euchromatyna), ulega szybciej replikacji i może być transkrybowana, z kolei chromatyna nieaktywna (heterochromatyna) nie ulega transkrypcji i jest ściślej upakowana od euchromatyny
Definicja CZĄSTECZKA:
Co to jest najmniejszy fragment substancji mający jej fundamentalne właściwości chemiczne, złożony z atomów połączonych trwale wiązaniami chemicznymi chromatyna.
Definicja CHRYPKA:
Co to jest nieprawidłowymi drganiami strun głosowych na skutek zaburzeń miejscowych albo w rezultacie porażenia nerwu krtaniowego. Najczęstszą powodem jest miejscowe wirusowe zapalenie strun głosowych albo chromatyna.
Definicja CHOLECYSTOKININA:
Co to jest cholecystokininopankreozymina; polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i tłuszczów i jonów wodorowych i soli żółciowych. Działanie chromatyna.
Definicja Cewnik:
Co to jest średnica cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii. która służy do drenażu poszczególnych jam cia­ła, do diagnostyki, a również do zabiegów chromatyna.

Czym jest CHROMATYNA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: