chronaksja co to znaczy
Definicja CHRONAKSJA. Co to jest impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia.

Czy przydatne?

Definicja CHRONAKSJA

Co to znaczy Chronaksja: miara pobudliwości tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego wywołuje skurcz danego mięśnia. Wartość CH. wyraża się w milisekundach, do jej oznaczenia niezbędna jest znajomość reobazy. Reobaza jest miarą pobudliwości tkanki i odpowiada najmniejszej, a więc progowej wartości nasilenia impulsu prostokątnego, o czasie trwania 1000ms, która skutkuje reakcję tkanki pobudliwej. Spore wartości reobazy świadczą o małej pobudliwości tkanki. Oznaczanie wartości chronaksji i reobazy pozwalają ocenić stan pobudliwości badanego mięśnia, a więc stan jego unerwienia

Czym jest CHRONAKSJA znaczenie w Słownik chemiczny C .