Słownik chronaksja co to znaczy.
Definicja CHRONAKSJA. Co to jest impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia.

Czy przydatne?

Definicja CHRONAKSJA

Co to znaczy Chronaksja: miara pobudliwości tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego wywołuje skurcz danego mięśnia. Wartość CH. wyraża się w milisekundach, do jej oznaczenia niezbędna jest znajomość reobazy. Reobaza jest miarą pobudliwości tkanki i odpowiada najmniejszej, a więc progowej wartości nasilenia impulsu prostokątnego, o czasie trwania 1000ms, która skutkuje reakcję tkanki pobudliwej. Spore wartości reobazy świadczą o małej pobudliwości tkanki. Oznaczanie wartości chronaksji i reobazy pozwalają ocenić stan pobudliwości badanego mięśnia, a więc stan jego unerwienia
Definicja CRP:
Co to jest reactive protein), białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych uwarunkowaniach występuje w surowicy w min. stężeniach, z kolei w różnych chronaksja.
Definicja CENTROMER:
Co to jest przewężenie w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony, praw­dopodobnie to jest szczególny rodzaj DNA, związany ze chronaksja.
Definicja CYTOTOKSYCZNOŚĆ:
Co to jest umiejętność do zabijania komórek poprzez inne komórki (na przykład układu odpornościowego, bakteryjne) albo substancje (leki antybiotyki, antvmetabolity, trucizny chronaksja.
Definicja Chód Brodzący:
Co to jest powstaje w rezultacie niedowładu mięśni stóp chronaksja.

Czym jest CHRONAKSJA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: