Słownik chronaksja co to znaczy.
Definicja CHRONAKSJA. Co to jest impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia.

Czy przydatne?

Definicja CHRONAKSJA

Co to znaczy Chronaksja: miara pobudliwości tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego wywołuje skurcz danego mięśnia. Wartość CH. wyraża się w milisekundach, do jej oznaczenia niezbędna jest znajomość reobazy. Reobaza jest miarą pobudliwości tkanki i odpowiada najmniejszej, a więc progowej wartości nasilenia impulsu prostokątnego, o czasie trwania 1000ms, która skutkuje reakcję tkanki pobudliwej. Spore wartości reobazy świadczą o małej pobudliwości tkanki. Oznaczanie wartości chronaksji i reobazy pozwalają ocenić stan pobudliwości badanego mięśnia, a więc stan jego unerwienia
Definicja CYSTA:
Co to jest przetrwalnikowa u niższych roślin i zwierząt (pierwotniaki), powstająca w uwarunkowaniach niesprzyjających ich postępowi. Po przeniesieniu C. w warunki sprzyjające albo zmianie warunków w jakich chronaksja.
Definicja CHYLOMIKRONY:
Co to jest grup lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie triacylogliceroli i dostają się do krążenia krwi poprzez chronaksja.
Definicja Cholesterol:
Co to jest istotna dla każdego z nas. Jak powszechnie wiadomo, rekomendowane jest spożywanie wszystkich składników odżywczych, oczywiście w rozsądnych proporcjach. Prócz białek i cukrów, istotne są także w chronaksja.
Definicja Choroby Demielinizacyjna:
Co to jest to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym chronaksja.

Czym jest CHRONAKSJA znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: