Słownik chrzęstniakomięsak co to znaczy.
Definicja CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK. Co to jest kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka.

Czy przydatne?

Definicja CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK

Co to znaczy Chrzęstniakomięsak: fcbondrosarcomaj; występuje pomiędzy 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo przykostnie, przeważnie w kości udowej, ramiennej i w kościach miednicy. Najgorzej rokują guzy w przynasadach kości kończyn, miednicy i łopatce. Leczenie operacyjne, czasami chemioterapia. Rokowanie jest niepewne
Definicja CHROMATOGRAFIA:
Co to jest chemiczna wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się chromatografie: cienkowarstwową, gazową, żelową, cieczową, bibułową chrzęstniakomięsak.
Definicja Choroba Heinego I Medina:
Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni chrzęstniakomięsak.
Definicja CHARAKTEROPATIA:
Co to jest charakteru cechujące się zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy, przewlekłym alkoholizmie, stanach pourazowych. Sprawność chrzęstniakomięsak.
Definicja CHEMOKINY:
Co to jest wydzielane poprzez limfocyty T i monocyty, odgrywające rolę jako odpowiedź immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i migrację leukocytów. Odznacza się cztery podgrupy chrzęstniakomięsak.

Czym jest CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: