Słownik chylomikrony co to znaczy.
Definicja CHYLOMIKRONY. Co to jest fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony.

Czy przydatne?

Definicja CHYLOMIKRONY

Co to znaczy CHYLOMIKRONY: jedna z głównych grup lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie triacylogliceroli i dostają się do krążenia krwi poprzez naczynia chłonne. Po posiłkach mogą one powodować zmętnienie osocza. Chylomikrony z krwi są błyskawicznie usuwane (ich biologiczny czas półtrwania u człowieka wynosi poniżej 1 godziny) dzięki aktywności enzymu - lipazy lipoproteinowej. W rezultacie działania tego enzymu z chylomikronów usunięte zostaje około 90% triacyloglicerolu i apolipoproteina C. Składniki nie usunięte poprzez lipazę stanowią składowe cząstek określanych jako remnanty chylomikronów albo chylomikrony resztkowe. Remnanty są w dalszym ciągu wychwytywane poprzez wątrobę, a zawarte w nich estry cholesterolu i triacyloglicerole są hydrolizowane i metabolizowane. W ten sposób chylomikrony stwarzają układ transportowy dla spożywanych tłuszczów i umożliwiają zastosowanie ich poprzez organizm
Definicja CHONDROCYTY:
Co to jest tkwiące w jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku i umiejscowienia w chrząstce mogą mieć kształt kulisty albo chylomikrony co znaczy.
Definicja CYTOCHROM:
Co to jest zawierające grupę hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza ekipy hemowej stanowi obiekt łańcucha oddechowego komórki (układ przenośników elektronów). W chylomikrony krzyżówka.
Definicja CHLAMYDIA:
Co to jest bezwzględnych pasożytów wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla człowieka: Chlamydia psittacl, Chlamydia trachomatis i chylomikrony co to jest.
Definicja CONTRE-COUP:
Co to jest systemu uszkodzenia mózgu (przeważnie stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Także po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu (coup). Obrażenie to wywołane jest względnym chylomikrony słownik.

Czym jest CHYLOMIKRONY znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: