Słownik chylomikrony co to znaczy.
Definicja CHYLOMIKRONY. Co to jest fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony.

Czy przydatne?

Definicja CHYLOMIKRONY

Co to znaczy Chylomikrony: jedna z głównych grup lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie triacylogliceroli i dostają się do krążenia krwi poprzez naczynia chłonne. Po posiłkach mogą one powodować zmętnienie osocza. Chylomikrony z krwi są błyskawicznie usuwane (ich biologiczny czas półtrwania u człowieka wynosi poniżej 1 godziny) dzięki aktywności enzymu - lipazy lipoproteinowej. W rezultacie działania tego enzymu z chylomikronów usunięte zostaje około 90% triacyloglicerolu i apolipoproteina C. Składniki nie usunięte poprzez lipazę stanowią składowe cząstek określanych jako remnanty chylomikronów albo chylomikrony resztkowe. Remnanty są w dalszym ciągu wychwytywane poprzez wątrobę, a zawarte w nich estry cholesterolu i triacyloglicerole są hydrolizowane i metabolizowane. W ten sposób chylomikrony stwarzają układ transportowy dla spożywanych tłuszczów i umożliwiają zastosowanie ich poprzez organizm
Definicja CITROBAKTER:
Co to jest pałeczkowtych, urzęsionych, Cram-ujemnych bakterii, będących zazwyczaj nieszkodliwymi saprofitami przewodu pokarmowego człowieka. Występują obficie w wodzie i niekonserwowanych produktach spożywczych chylomikrony.
Definicja CHLOROFORM:
Co to jest trichlorometan; bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temp. wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, lecz łatwo rozpuszcza się w chylomikrony.
Definicja CHIRURGIA:
Co to jest jedna z najstarszych dziedzin medycyny, zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób. Patrz także, zioła CHIRURGIA:Eleuterokok Kolczasty chylomikrony.
Definicja CYKL:
Co to jest zespół zjawisk zachodzących zazwyczaj w regularnych odstępach czasu i w określonej, zawsze tej samej kolejności. Patrz także, zioła CYKL:Cykoria PodróżnikNawrot Lekarski chylomikrony.

Czym jest CHYLOMIKRONY znaczenie w Słownik chemiczny C .

  • Dodano:
  • Autor: