defibrylacja co to znaczy
Definicja DEFIBRYLACJA. Co to jest migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna.

Czy przydatne?

Definicja DEFIBRYLACJA

Co to znaczy Defibrylacja: rodzaj stymulacji serca w razie zaburzeń rytmu serca - migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna - bazuje na przewodzeniu poprzez elektrody przyłożone do klatki piersiowej pojedynczego, bardzo silnego impulsu prądu stałego w krótkim czasie. W rezultacie tego dochodzi do depolaryzacji komórek mięśnia sercowego i powrotu właściwego rytmu serca. Celem likwidacji zaburzeń rytmu serca użytkowane są tak zwany leki antyarytmiczne. Odmianą D.E. jest - defibrylacja synchronizowana (kardiowersja elektryczna) szeroko używana stymulacja serca, używana w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Kardiowersję stosuje się w celu przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków i, by przerwać napad częstoskurczu. Kardiowersja elektryczna, w odróżnieniu do defibrylacji, realizowana jest przy synchronizacji impulsu elektrycznego z załamkiem R elektrokarcliogramu. Postępowanie takie umożliwia ominięcie tak zwany strefy ranliwej. Bodziec trafiający w strefę ranliwą, może spowodować migotanie komór będące bezpośrednim zagrożeniem życia chorego

Czym jest DEFIBRYLACJA znaczenie w Słownik chemiczny D .