deinstytucjonalizacja co to znaczy
Definicja DEINSTYTUCJONALIZACJA. Co to jest Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji.

Czy przydatne?

Definicja DEINSTYTUCJONALIZACJA

Co to znaczy Deinstytucjonalizacja: dążenie do zreformowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji psychiatrycznych, jak szpitale, i zastąpienie ich instytucjami ułatwiającymi integrację chorych ze społecznościami lokalnymi. Do instytucji takich zalicza się między innymi stowarzyszenia samopomocowe, instytucje edukacyjne

Czym jest DEINSTYTUCJONALIZACJA znaczenie w Słownik chemiczny D .