Słownik drenaż co to znaczy.
Definicja DRENAŻ. Co to jest zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej.

Czy przydatne?

Definicja DRENAŻ

Co to znaczy Drenaż: odprowadzanie płynu albo gazu z jamy ciała albo rany, przy zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usunięcie płynu albo powietrza z przestrzeni opłucnowej przez dren, wprowadzony poprzez odpowiednią przestrzeń międzyżebrową. Zakłada się po nacięciu uprzednio znieczulonej skóry i rozwarstwieniu tkanki podskórnej i mięśni międzyżebrowych w zdefiniowanych, tak zwany bezpiecznych miejscach. Dren, po umocowaniu do skóry szwem, podłącza się do jałowego układu ssącego (przeważnie wykorzystuje się próżnię). Weryfikacja ułożenia drenu w jamie opłucnowej i ocena skuteczności drenażu wymaga zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. D. wyjmuje się po spełnieniu zadania (brak płynu z przestrzeni opłucnowej w naczyniu zbiorczym, albo po kilkugodzinnym zamknięciu drenu i braku cech narastania powietrza w razie odmy). Wskazaniami do D.K.P. są: odma samoistna albo pourazowa, masywny i nawracający wysięk w jamie opłucnej, ropniak albo krwiak jamy opłucnowej i wysięk nowotworowy przed podaniem doopłucnowych leków przeciwno-wotworowych albo obliterujących. Drenaż uto-żeniowy - jest sposobem leczenia chorób płuc
i dróg oddechowych z zaleganiem dużej ilości wydzieliny (raczej w rozstrzeniach oskrzeli). Bazuje na układaniu chorego (przynajmniej
2 razy na dzień poprzez przynajmniej pół godziny) w różnych pozycjach (zawsze z głową w dół) pozwalających na spływ wydzieliny udrożnionymi kanałami odpowiednio z działaniem siły ciężkości. Pozycje są zależne od anatomicznego umiejscowienia procesu chorobowego. Jest przeciwwskazany u chorych z zaawansowaną niewydolnością oddechową, bo nie tolerują oni płaskiego ułożenia głowy. Dreny, to różnej konstrukcji przewody z tworzyw sztucznych wykorzystywane odprowadzaniu wydzielin fizjologicznych, gdy zaburzone są systemy ich prawidłowego odprowadzania (na przykład drenaż dróg żółciowych po operacji - dren Kehra), jak i niepoprawnych, na przykład ropy, wysięku w ranie operacyjnej (drenaż ssący wg Redonn'e). Drenaż zamknięty prowadzi z jamy ciała do szczelnie zamkniętego zbiornika z wykorzystaniem różnych systemów. Drenaż grawitacyjny wykorzystuje siłę grawitacji - płyn spływa do naczynia umieszczonego poniżej poziomu ciała pacjenta, jego odmianą jest drenaż podwodny, zapobiega przedostawaniu się powietrza albo płynu na powrót do jam ciała (koniec Dren umieszczony jest pod wodą w szczelnie zamkniętym zbiorniku ustawionym na podłodze w okolicy łóżka chorego). Drenaż ssący bazuje na wykorzystaniu niewielkiego podciśnienia (ssania), co pozwala na odprowadzenie sporych ilości płynu (ułatwia to zamykanie tak zwany martwej przestrzeni poprzez większe zbliżenie powierzchni tkankowych). Dreny otwarte nie łączą się ze zbiornikami. Mogą być użytkowane poprzez krótki czas, istnieje gdyż spore ryzyko zakażenia rany poprzez drobnoustroje przemieszczające się po D. Dreny ssąco-płuczące o podwójnym świetle pompują płyn płuczący do jednego kanału, a do drugiego podłączone jest urządzenie ssące (na przykład do płukania głębokich ropni brzusznych).
Patrz także, zioła DRENAŻ:Nawrot Lekarski
Definicja DIAPEDEZA:
Co to jest przechodzenie przedmiotów mor-fotycznych krwi poprzez nieuszkodzoną ścianę naczyń włosowatych. Nasilona w sytuacjach chorobowych, na przykład skazie krwotocznej drenaż.
Definicja DOŁEK:
Co to jest anatomiczne ustalenie niewielkiego zagłębienia, o różnym kształcie na przykład dołek głowy kości udowej (niewielkie zagłębienie w szczycie głowy kości udowej dla przyczepu więzadła głowy drenaż.
Definicja DYSMETRIA:
Co to jest miary w ruchach (niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc element do ręki zbyt szeroko rozstawia palce, a ująwszy go ściska go silniej niż to drenaż.
Definicja DULCYNA:
Co to jest sztuczny środek słodzący, ok. 400 razy słodszy od cukru (sacharozy). Użytkowana była w Polsce w trakcie II wojny światowej. Aktualnie zakazano jej stosowania na skutek jej właściwości rakotwórczych drenaż.

Czym jest DRENAŻ znaczenie w Słownik chemiczny D .

  • Dodano:
  • Autor: