Słownik drgawki co to znaczy.
Definicja DRGAWKI. Co to jest układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami.

Czy przydatne?

Definicja DRGAWKI

Co to znaczy Drgawki: niepoprawne, mimowolne pobudzenia elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e (naprzemienne skurcze i rozkurczę mięśni) albo toniczne (skurcze utrzymują się długotrwale). W leczeniu główna jest kontrola dolegliwości podstawowej, a więc pokonywanie przyczyn, a dodatkowo wykorzystanie mają doraźnie podawane leki przeciw drgawkowe na przykład Relanium. Drgawki cynkowe mogą być symptomem zatrucia wywołanego inhalacją oparów tlenku cynku uszkadzającego centralny układ nerwowy (gorączka odlewników mosiądzu). Drgawki gorączkowe wy-stępują raczej u dzieci (częściej chłopców) pomiędzy 3 miesiącem a 5 r.ż. przez wzgląd na gorączką, ale bez infekcji ośrodkowego układu nerwowego albo innej określonej powody. Dotyczą one około 4% wszystkich dzieci z wyraźną predyspozycją genetyczną. Występowanie D. gorączkowych powiązane jest z nieznacznie powiększonym ryzykiem wystąpienia napadów padaczkowych w późniejszym okresie (2%). Drgawki u noworodków mogą towarzyszyć każdemu zaburzeniu, które w sposób pośredni albo bezpośredni dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Wymagają natychmiastowego postępowania diagnostycznego w celu oceny ich powody i wdrożenia leczenia. Zazwyczaj są ogniskowe (bezdechy, ruchy żucia, ruchy gałek ocznych czy drgawki wędrujące obejmujące naprzemiennie różne ekipy mięśniowe) i trudne do zauważenia. Drgawki ogniskowe mogą być spowodowane niepełną dojrzałością centralnego układu nerwowego. Rzadko występuje typowy napad D. Drgawki napadowe wywołane mogą być pierwotnym procesem toczącym się wewnątrzczaszkowo (zapalenie mózgu albo opon mózgowo-rdzeniowych, guz albo krwotok wewnątrzczaszkowy), mogą także pojawić się wtórnie w relacji do zaburzeń ogólnoustrojowych (niedotlenienie, hipoglikemia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej). Rodzaj D. (ogniskowe - uogólnione) nie pozwala na różnicowanie powody (zmiany ogniskowe w mózgu od zaburzeń metabolicznych).
Patrz także, zioła DRGAWKI:Fenkuł Włoski (Koper Włoski)Jemioła Pospolita
Definicja DIACYLOGLICEROL:
Co to jest drugiego rzędu; wraz z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia fosforylację wielu białek. Dzięki fosforylowaniu białek drgawki.
Definicja DEBRIDEMENT:
Co to jest chirurgiczne oczyszczenie rany opierające na wycięciu brzegów rany, usunięciu zrostów i powierzchownej martwicy drgawki.
Definicja DEKOKTACJA:
Co to jest sposób niszczenia postaci wegetatywnych drobnoustrojów w rezultacie zadziałania na nie wrzącą wodą przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Użytkowana w odkażaniu naczyń i pojemników drgawki.
Definicja DENATURACJA:
Co to jest zmiana pierwotnej struktury białka, jej zniszczenie w rezultacie działania czynników: temp., środków drażniących i toksycznych drgawki.

Czym jest DRGAWKI znaczenie w Słownik chemiczny D .

  • Dodano:
  • Autor: