Słownik echokardiografia co to znaczy.
Definicja ECHOKARDIOGRAFIA. Co to jest badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury.

Czy przydatne?

Definicja ECHOKARDIOGRAFIA

Co to znaczy ECHOKARDIOGRAFIA: badanie serca przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki odbitych, pulsujących fal akustycznych. W badaniu tak zwany kolorowego Dopplera rejestruje się prędkość i objętość krwi w układzie sercowo-naczyniowym. E. stosuje się w diagnostyce wad zastawkowych, ocenie mięśnia serca (grubość, ogniska martwicy: zawał, stłuczenie, wady wrodzone na przykład ubytki), ocenie worka osierdziowego i sporych naczyń klatki piersiowej
Definicja EUGENIKA:
Co to jest ulepszaniu albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z genetyką. W przeszłości echokardiografia co znaczy.
Definicja ENDOMETRIOZA:
Co to jest macicy; nienowotworowa hormono zależna dolegliwość spowodowana obecnością błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Przeważnie dotyczy otrzewnej pokrywającej narządy umiejscowione w echokardiografia krzyżówka.
Definicja EGOIZM:
Co to jest zarządzanie się w postępowaniu wyłącznie własnym dobrem, nawet jeśli takie postępowanie jest źródłem przykrości i szkody dla innych echokardiografia co to jest.
Definicja ENDOGENNY:
Co to jest ustalenie związków, które organizm sam wytwarza (na przykład przewarzająca część aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych ustalenie tożsame z wewnątrz-pochodny, wewnątrzustrojowy. W psychiatrii echokardiografia słownik.

Czym jest ECHOKARDIOGRAFIA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: