Słownik egocentryzm co to znaczy.
Definicja EGOCENTRYZM. Co to jest rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu.

Czy przydatne?

Definicja EGOCENTRYZM

Co to znaczy Egocentryzm: rodzaj myślenia i postawy opierający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci na pewnych etapach rozwoju, a u dorosłych prowadzi do niezdolności do zarządzania się w postępowaniu racjami społecznymi i dobrem innych ludzi. Zazwyczaj dotyczy osób o niedojrzałej osobowości.
Różnica pomiędzy egocentryzmem, a ego-izmem jest bardzo płynna i trudna do zauważenia. Egoista (samolub) przez myślenie tylko o sobie, wysuwa własny biznes nad dobro innych ludzi, krzywdząc nie tylko siebie, ale także innych członków społeczeństwa. W odróżnieniu do egoisty, egocentryk wyrządza krzywdę w pierwszej kolejności samemu sobie, myśląc, iż wszystko odbywa się wokół niego i jest wyjątkowo istotny. Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm (bezinteresowna troska o bliźniego)
Definicja EUGENIKA:
Co to jest ulepszaniu albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z genetyką. W przeszłości egocentryzm.
Definicja ENTEROGASTRONY:
Co to jest w całym przewodzie pokarmowym: w dwunastnicy, jelicie cienkim i częściowo grubym pod wpływem kontaktu komórek jelita z treścią pokarmową. Należą do nich tajna, cholecystokinina, enteroglukagon, GIP i egocentryzm.
Definicja ELASTYNA:
Co to jest sprężyste włókna, będące istotnym składnikiem rozciągliwych struktur anatomicznych (nadaje elastyczność skórze). Wytrzymuje rozciągnięcie do 150% pierwotnej długości. Wytwarzana poprzez komórki egocentryzm.
Definicja EFEBOFILIA:
Co to jest skłonność seksualna (raczej homoseksualna) do młodych chłopców dojrzałych fizycznie egocentryzm.

Czym jest EGOCENTRYZM znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: