Słownik egocentryzm co to znaczy.
Definicja EGOCENTRYZM. Co to jest rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu.

Czy przydatne?

Definicja EGOCENTRYZM

Co to znaczy Egocentryzm: rodzaj myślenia i postawy opierający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci na pewnych etapach rozwoju, a u dorosłych prowadzi do niezdolności do zarządzania się w postępowaniu racjami społecznymi i dobrem innych ludzi. Zazwyczaj dotyczy osób o niedojrzałej osobowości.
Różnica pomiędzy egocentryzmem, a ego-izmem jest bardzo płynna i trudna do zauważenia. Egoista (samolub) przez myślenie tylko o sobie, wysuwa własny biznes nad dobro innych ludzi, krzywdząc nie tylko siebie, ale także innych członków społeczeństwa. W odróżnieniu do egoisty, egocentryk wyrządza krzywdę w pierwszej kolejności samemu sobie, myśląc, iż wszystko odbywa się wokół niego i jest wyjątkowo istotny. Przeciwieństwem egoizmu jest altruizm (bezinteresowna troska o bliźniego)
Definicja ELEKTROGIMNASTYKA:
Co to jest mięsni przez wykorzystanie stymulacji elektrycznej. Stosuje się do wzmacniania mięśni u chorych nie będących w stanie samodzielnie ćwiczyć (porażenia, ciężki stan ogólny). Sposób ta minimalizuje egocentryzm.
Definicja EUGENIKA:
Co to jest ulepszaniu albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z genetyką. W przeszłości egocentryzm.
Definicja ELIPTOCYTOZA:
Co to jest białek błony czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą nasilone niszczenie krwinek w śledzionie z niedokrwistością i egocentryzm.
Definicja ELISA:
Co to jest immunoenzymatyczna użytkowana do ilościowego pomiaru antygenu albo przeciwciał. Stosowana przeważnie do ilościowego oznaczania leków, hormonów, antygenów albo przeciwciał w wirusologii. Patrz także egocentryzm.

Czym jest EGOCENTRYZM znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: