Słownik ekstrasystolia co to znaczy.
Definicja EKSTRASYSTOLIA. Co to jest charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w.

Czy przydatne?

Definicja EKSTRASYSTOLIA

Co to znaczy Ekstrasystolia: skurcze dodatkowe, rodzaj niemiarowości pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego, pojedynczych albo mnogich. Pobudzenia mogą powstawać w różnych miejscach układu bodźcowo przewodzącego serca (przedsionkowe, komorowe). Nie wszystkie skurcze będące rezultatem tych pobudzeń mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań (częstoskurcze napadowe, migotanie komór). Powodem powstawania E. mogą być: nadmierne pobudzenie autonomicznego układu nerwowego (na przykład stres), nie wszystkie leki (na przykład glikozydy nasercowe, adrenalina, atropina), palenie tytoniu, używki, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, przepuklina roztworu przełykowego), dolegliwości serca (kardiomiopatie, niedokrwienie, wady, zapalenie). W diagnostyce największą rolę spełnia EKG
Definicja ENTROPION:
Co to jest do wewnątrz gałki ocznej; może być powiązane z wiekiem albo bliznowaceniem (na przykład po oparzeniu). Skutkuje podrażnienie, gdy rzęsy ocierają się o powierzchnię gałki i może być przyczyną ekstrasystolia.
Definicja ECHOKARDIOGRAFIA:
Co to jest zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki odbitych, pulsujących fal akustycznych. W badaniu tak zwany ekstrasystolia.
Definicja ENDEMIA:
Co to jest samej dolegliwości pośród ludności na ustalonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się poprzez sporo lat na stałym poziomie. Powiązane to jest regularnie ze stałymi ekstrasystolia.
Definicja ERYTROCYTOZA:
Co to jest nadmiar krwinek czerwonych, czerwienica. E. względna wynika z straty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych przedmiotów morfotycznych, w tym erytrocytów (na przykład oparzenia, odwodnienie ekstrasystolia.

Czym jest EKSTRASYSTOLIA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: