Słownik elektroencefalografia co to znaczy.
Definicja ELEKTROENCEFALOGRAFIA. Co to jest mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROENCEFALOGRAFIA

Co to znaczy Elektroencefalografia: ; zapis napięcia i częstotliwości czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu towarzyszących padaczce, zaburzeniom snu i uszkodzeniom metabolicznym albo anatomicznym. W zapisie poszukuje się asymetrii pomiędzy dwiema półkulami, nadmiernego zwolnienia i nieprawidłowego kształtu fal. Gdy analizę uzyskanych danych przeprowadza się z wykorzystaniem komputera można oceniać reakcję mózgu na bodźce wzrokowe, słuchowe bądź czuciowe - aktywują one odpowiednie drogi neuroanatomiczne wyzwalając elektryczną odpowiedź kory mózgowej (potencjały spowodowane). Potencjały te są szczególnie użyteczne do wykrywania zmian w chorobach clemielinizacyjnych (na przykład stwardnienie rozsiane) i badaniu układu czuciowego u dzieci. W padaczce mózg wysyła niepoprawne fale o charakterystycznym obrazie. W najwyższym stopniu regularne, poprawne zmiany potencjału elektrycznego, zwane falami alfa, pochodzą raczej z ośrodków wzrokowych w płacie potylicznym, wysyłane są w stanie całkowitego spoczynku, przy zamkniętych oczach
Definicja EPISTAZA:
Co to jest genów, charakteryzujące się tym, iż od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może oddziaływać na pojedynczą cechę albo także jedna para elektroencefalografia.
Definicja ENKEFALINY:
Co to jest w mózgu i przewodzie pokarmowym. Łagodzą ból przez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w mózgu z tymi samymi receptorami, co morfina elektroencefalografia.
Definicja EKSPRESJA:
Co to jest wyrażanie przeżyć, w szczególności emocji dzięki wypowiedzi, gestów i mimiki. Także wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o przekazanie ich na zewnątrz. Zmiany albo zanik E. mogą być elektroencefalografia.
Definicja EGZOENZYMY:
Co to jest poza wytwarzającymi je komórkami. Przeważnie wytwarzane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji (przeważnie wskutek działania czynników lokalnego elektroencefalografia.

Czym jest ELEKTROENCEFALOGRAFIA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: