Słownik eliminacja co to znaczy.
Definicja ELIMINACJA. Co to jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i.

Czy przydatne?

Definicja ELIMINACJA

Co to znaczy ELIMINACJA: usunięcie; w organizmach żywych metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (przeważnie ubocznych). Drogi E. są różne, zależne od poziomu (wewnątrzkomórkowy, tkankowy, narządów)' albo całościowy). Może odbywać się na drodze prostych mechanizmów fizycznych (na przykład dyfuzja) albo skomplikowanych czynności biologicznych (na przykład egzocytoza) z wykorzystaniem energii. Eliminacja leków usunięcie leków z organizmu; jest sumą różnych mechanizmów metabolicznych i wydalania. Metabolizm to mechanizm przemian chemicznych leku, a jego kluczowym umiejscowieniem jest wątroba. Niekiedy dopiero przemiany metaboliczne zmieniają podaną substancję nieaktywną (prolek) w czynną. Nie wszystkie leki (amfetamina, fenobarbital, chinidyna) są modyfikowane chemicznie na drodze reakcji tak zwany niesyntetycznych: redukcję, utlenianie, hydrolizę albo ich kombinację. W reakcjach syntetycznych (sprzęgania) lek łączy się z endogennym substratem takim jak: aminokwas albo kwas glukuronowy (kwas salicylowy, morfina). Powstaje zazwyczaj substancja biologicznie nieaktywna, łatwo przesączająca się poprzez kłębuszki nerkowe i w skutku zostaje wydalona z moczem albo jest wydzielana do żółci i wydalana z kałem. U noworodków wątroba jest niedojrzała, stąd wynikają trudności z metabolizmem leków. Podobnie zmiany zanikowe wielu narządów w wieku starszym zmniejszają wydolność metabolicznych szlaków przemiany leków i innych substancji toksycznych. Pomiędzy poszczególnymi osobnikami także istnieją różnice w aktywności enzymów metabolizujących leki, stąd konieczność indywidualnego dostosowania dawek. W dawkowaniu leków brać należy pod uwagę fakt, iż niekiedy w metabolizmie różnych leków podawanych równocześnie używane są te same szlaki metaboliczne, co minimalizuje wydolność eliminacji poszczególnych substancji. Mechanizm, gdzie leki są eliminowane bez zmiany ich formy chemicznej to wydalanie. Nerki są odpowiedzialne za wydalanie substancji (leków) rozpuszczalnych w wodzie, przewarzająca część pozostałych związków chemicznych usuwana jest poprzez wątrobę, z żółcią. Inne drogi wydalania mają małe znaczenie na przykład błona śluzowa jelit, drogi oddechowe, ślina, pot, mleko (nieistotne dla matki, ale może mieć znaczenie dla dziecka). Wyjątkiem są wziewne środki do znieczulenia ogólnego, które są wydalane z wydychanym powietrzem.
Patrz także, zioła ELIMINACJA:Róża Dzika
Definicja ESTROGENY:
Co to jest płciowe, z których fundamentalnymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują ukształtowanie II i III rzędowych żeńskich cech płciowych eliminacja co to jest.
Definicja ELIPTOCYTOZA:
Co to jest białek błony czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą nasilone niszczenie krwinek w śledzionie z niedokrwistością i eliminacja definicja.
Definicja ERYSIPELOID:
Co to jest przejściowe zaczerwienienie różnych odcinków skóry, podobne do róży, z towarzyszącą gorączką. Pojawia się w zespole nerczycowym u dzieci eliminacja co znaczy.
Definicja EPENDYMOCYTY:
Co to jest komórki wyściełające ściany komór mózgu i kanału środkowego rdzenia kręgowego. Tworzą barierę: płyn mózgowo-rdzeniowy mózg. Uczestniczą w zamianie pomiędzy tkanką mózgową, a płynem mózgowo--rdzeniowym eliminacja słownik.

Czym jest ELIMINACJA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: