Słownik energia co to znaczy.
Definicja ENERGIA. Co to jest stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA

Co to znaczy Energia: umiejętność do wykonywania pracy (do powodowania zmian w stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność, dźwięk, E. mechaniczna, E. chemiczna albo promieniowania (fal elektromagnetycznych). Można ją opisać jako potencjalną (forma zmagazynowana na przykład w formie wiązań chemicznych w cząsteczkach, znaczy umiejętność do wykonania pracy) i kinetyczną (E. ruchu). Obie formy płynnie przekształcają się jedna w drugą na przykład kamień znajdujący się na wzniesieniu posiada E. potencjalną wynikającą z jego położenia, gdy toczy się w dół jest ona przekształcona w kinetyczną, a do przywrócenia pierwotnego położenia kamienia potrzebna jest robota (dopływ energii). Przewarzająca część czynności organizmów żywych pociąga za sobą serię złożonych przekształceń energetycznych, nie jest jednak możliwe wytwarzanie nowej E. ani także ponowne zastosowanie już zużytej. Dlatego życie zależy od nieustannego dopływu energii, a jej przepływ dokonuje się tylko w jednym kierunku. Każdy organizm jest traktowany jako otwarty układ energetyczny; E. jest pobierana, okresowo przechowywana, a w dalszym ciągu używana do wykonania pracy biologicznej. W trakcie tych mechanizmów część E. jest przekształcana w ciepło i rozpraszana w środowisku. Wszystkie mechanizmy opierające na przekształceniach chemicznych i energetycznych składają się na metabolizm. We wszystkich organizmach E. jest okresowo przechowywana w specyficznym związku chemicznym ATP (adenozy-notrójfosforan). Gdyż ATP nie może być magazynowany, nadmiar E. do zastosowania w dłuższym okresie czasu jest przechowywany w formie lipidów w komórkach tłuszczowych albo glikogenu w wątrobie i mięśniach. Najważ-niejszym źródłem E. dla człowieka są węglowodany i tłuszcze. Fundamentalnym węglowodanem jest glukoza, będąca jedynym źródłem E. dla mózgu i kluczowym dla pracujących mięśni. Przemiany E. w komórce zachodzą w większości w mitochondriach (komórki zużywające wiele E. - na przykład mięśniowe, mają ich bardzo sporo)
Definicja ELEKTROAKUPUNKTURA:
Co to jest pobudzaniu prądami impulsowymi punktów chińskich poprzez igły umieszczone w tkance podskórnej, odpowiednio z zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny. Współcześnie wykonuje się w tak zwany punktach energia.
Definicja ENANTYNA:
Co to jest trująca żywica z kropidła wodnego i rurkowatego, o działaniu wymiotnym. Skutkuje znieczulenie błon śluzowych, podniecenie i odurzenie podobne do alkoholowego, drgawki energia.
Definicja EGZOPEPTYDAZY:
Co to jest proteolityczne biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe między ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą na przykład karboksypeptdydazy trzustkowe energia.
Definicja ELEKTROOKULOGRAFIA:
Co to jest diagnozowania okulistycznego polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, w trakcie ruchów gałek ocznych i adaptacji do ciemności i światła. Elektrody umieszczone energia.

Czym jest ENERGIA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: