Słownik engram co to znaczy.
Definicja ENGRAM. Co to jest procesach uczenia się, w odniesieniu neuronów presynaptycznych i post.

Czy przydatne?

Definicja ENGRAM

Co to znaczy Engram: ślad pamięciowy; mechanizm zachodzący w nie wszystkich procesach uczenia się, w odniesieniu neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych okolicznościach wzrasta pobudliwość nie wszystkich neuronów, czyli ich wrażliwość na neurotransmitery, ponieważ-wiem gromadzenie informacji bazuje na torowaniu albo hamowaniu nowo powstających obwodów nerwowych. Określany także jako trwały ślad przeżyć psychicznych, stanowiąc schowany obraz wspomnień
Definicja EUGENIKA:
Co to jest ulepszaniu albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z genetyką. W przeszłości engram.
Definicja ENDOKRYNOLOGIA:
Co to jest edukacja o czynnościach hormonów i działaniu układu dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego, hormonalnego). Endokrynologia jest także specjalnością medyczną zajmującą się zaburzeniami hormonalnymi engram.
Definicja ERGOMETR:
Co to jest wielkości i natężenia pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. na przykład cykloergomer jest odmianą roweru stacjonarnego, stosuje się: bieżnie engram.
Definicja EGZOCYTOZA:
Co to jest mechanizm wydalania substancji znajdujących się w cytoplazmie, w otoczonych błoną pęcherzykach. Pęcherzyki łącząc się z błoną komórkową otwierają się uwalniając zawartość na zewnątrz komórki engram.

Czym jest ENGRAM znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: