Słownik farmakogenetyka co to znaczy.
Definicja FARMAKOGENETYKA. Co to jest dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek.

Czy przydatne?

Definicja FARMAKOGENETYKA

Co to znaczy FARMAKOGENETYKA: badanie zróżnicowania odpowiedzi na lek wywołane czynnikami dziedzicznymi. Odpowiednikiem wagi takich ocen jest przypadek, gdy po jednoczesnym za-stosowaniu leku rozluźniającego mięśnie szkieletowe i wziewnego leku do znieczulenia ogólnego u nie wszystkich pacjentów (1/20000) dochodzi do zagrażającego życiu wzrostu temp. ciała (hipertermia złośliwa) i częstoskurczu, kwasicy i wstrząsu. Przyczyną jest dziedziczna nadwrażliwość tkanki mięśniowej na wapń (przyspieszenie reakcji chemicznych indukowanych wapniem)
Definicja FDP:
Co to jest degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym oceniającym aktywność mechanizmów fibrynolizy. FDP farmakogenetyka co to jest.
Definicja FLAWOPROTEINY:
Co to jest białka enzymatyczne zawierające ryboflawinę (wit. BJ farmakogenetyka definicja.
Definicja FIMBRIE:
Co to jest struktury na powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do nie wszystkich powierzchni, na przykład komórek, które zostaną zainfekowane. Są mocnymi immunogenami, łączą się ze farmakogenetyka co znaczy.
Definicja FIBROTHORAX:
Co to jest wierzchni płuca spowodowane gojeniem zmian zapalnych w jamie opłucnowej. C mi dochodzi do stworzenia grubej otoczył powierzchni płuca i opłucnej ściennej ( od wewnątrz ścianę klatki piersiowej farmakogenetyka słownik.

Czym jest FARMAKOGENETYKA znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: