gorączka co to znaczy
Definicja GORĄCZKA. Co to jest objawów reakcji obronnej ustroju na impuls szkodliwy. Odznacza się.

Czy przydatne?

Definicja GORĄCZKA

Co to znaczy Gorączka: podwyższenie ciepłoty ciała ponad normy. To jest jeden z objawów reakcji obronnej ustroju na impuls szkodliwy. Odznacza się szereg rodzajów gorączki, różna jest krzywa G. w przebiegu Ch. zakaźnych. Typy gorączki: gorączka ciągła - dur brzuszny, pneumokokowe zapalenie płuc, płonica, zakażenie wirusem HIV, gorączka prosówkowa; gorączka zwalniająca-gruźlica, Ch. wirusowe na przykład mononuleoza, ostra gorączka reumatyczna; gorączka przerywana - posocznica, odmiedniczkowe zapalenie nerek; gorączka powrotna - charakteryzuje się okresowymi gwałtownymi napadami, nieregularnymi przerwami - zapalenie pęcherzyka żółciowego, dolegliwości stercza; gorączka falująca - występują nieregularne napady z wolnymi od gorączki przerwami - bruceloza, ziarnica złośliwa; gorączka okresowa, regularna - na przykład czwartaczka w malarii, gorączka pięciodniowa (okopowa, wołyńska), dur powrotny; stany pod-gorączkowe (poniżej 38°C) - gruźlica, nadczynność tarczycy, robaczyce, bruceloza; wysokie gorączki (powyżej 39°C) - posocznice, zakażenia wirusowe (grypa), malaria, grzybice (promienica). Gorączka regularnie towarzyszy innym objawom chorobowym: gorączka z symptomami anginowymi - odra, grypa, angina, błonica, płonica, świnka, wąglik, gruźlica; gorączka z bólami mięśniowo stawowymi - Ch. reumatyczna, włośnica, bruceloza, zapalenie kości i stawów, dna moczanowa; gorączka z wysypką - odra, ospa wietrzna, różyczka, mononukleoza, róża; gorączka i biegunka
-salmonelloza, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dur brzuszny, posocznica, amebiozy; gorączka z powiększeniem węzłów chłonnych - róża, mononukleoza, toksoplazmoza, odra, zakażenie wirusem HIV, promienica, ziarnica złośliwa, ostra białaczka; gorączka z symptomami mózgowymi - Ch. Heinego Medina, zapalenia opon mózgowych, ropień mózgu; gorączka z żółtaczką - wirusowe zapalenie wątroby (WZVV), mononukleoza, cytomegalia. Stosowane są także czasami ustalenia stanów gorączkowych w zależności od regionu gdzie występują: gorączka Plamista Gór Skalistych
-dur kleszczowy, ciężka riketsjoza spowodowana poprzez Rickettsia rickettsii przenoszone poprzez kleszcze. Przebieg dolegliwości jest ciężki, symptomami: są długookresowa gorączka, wysypka plamista na skórze, światłowstręt, halucynacje i zaburzenia psychiczne; gorączka Lassa - występuje w Afryce Zachodniej, spowodowana poprzez wirusa Lassa. Niebezpieczna dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirusa, występująca raczej na obszarach Afryki Środkowej i Zachodniej, przenoszona poprzez szczury, obarczona wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Charakteryzuje się wysoką gorączką, wysypką obejmującą całe ciało i dolegliwościami bólowymi jamy brzusznej. Wysypka z czasem przypomina zasinieczenia (spowodowane to jest rozpadem krwinek czerwonych). Dolegliwość ustalana także jako gorączka krwotoczna. Możliwe jest przenoszenie wirusa na drodze kontaktów z osobą zakażoną; gorączka śródziemnomorska - tzw gorączka guzowata. Spowodowana poprzez riketsje, przenoszona poprzez kleszcze. Charaktery żuje się dreszczami, wysypką, bólami kończyn Do G. tego typu zaliczana także jest brucełoza spowodowana poprzez zakażone mleko chorych zwierząt; gorączka wołyńska (gorączfc okopowa, gorączka pięciodniowa). To jest wy stępująca endemicznie w Europie Wschodnie riketsjoza przenoszona poprzez wszy. Charakte ryzuje się gorączką pojawiającą się przeważnie co 5 dni i trwającą dwie doby, bólami stawov wysypką i powiększeniem śledziony. W ekipie chorób zakaźnych wywoływanych poprzez drotnoustroje z rodz. Borrelia gorączka o charakterze G. powrotnej w zależności od miejsa gdzie występuje endemicznie ustalana je; jako - indyjska, kaukaska, północno afrykai ska, hiszpańska.
Patrz także, zioła GORĄCZKA:Bez CzarnyMalina WłaściwaOgórecznik LekarskiSzałwia LekarskaWierzba Biała

Czym jest GORĄCZKA znaczenie w Słownik chemiczny G .