Słownik h1permetria co to znaczy.
Definicja H1PERMETRIA. Co to jest precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja H1PERMETRIA

Co to znaczy H1Permetria: wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku
Definicja HEMOFILTRACJA:
Co to jest podobne do krążenia w okresie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony albo częściowo hamując odpływ krwi, co powiększa ciśnienie w przedzia­le H1PERMETRIA.
Definicja HIPOTONIA:
Co to jest mięśni, po­jawia się w rezultacie uszkodzenia łuku odru­chowego, którego całość zapewnia utrzymanie prawidłowego napięcia. W jego następstwie do­chodzi do osłabienia odruchów ścięgnistych. H. może H1PERMETRIA.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana H1PERMETRIA.
Definicja HAPTOGLOBINA:
Co to jest wiążące hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z hemoglobiną jest wychwytywane poprzez komórki układu H1PERMETRIA.

Czym jest H1PERMETRIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: