Słownik halucynogeny co to znaczy.
Definicja HALUCYNOGENY. Co to jest nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina.

Czy przydatne?

Definicja HALUCYNOGENY

Co to znaczy Halucynogeny: substancje wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne substancje roślinopochodne. Ich działanie objawia się zaburzeniami nastroju (zazwyczaj euforią, rzadziej depresją) i postrzega­nia (omamy). Zażywanie prowadzi do rozwo­ju zależności psychicznej o rozmaitym nasileniu. Nie stwierdzono zależności fizycznej po na­głym odstawieniu tych środków. Wywołują po­wstanie zjawiska tolerancji, gdy wywołania efektu niezbędne jest przyjmowanie coraz więk­szych dawek H. Kluczowe niebezpieczeństwo
ich wykorzystywanie bazuje na wpływie na psychikę i pogorszeniu oceny rzeczywistości, co sprzyja ryzykownym decyzjom i wypadkom. Reakcja na H. jest zindywidualizowana i zależy od ocze­kiwań co do efektu, warunków otoczenia i zdolności radzenia sobie z zaburzeniami po­strzegania. Mogą prowadzić do napadów lęku albo paniki i skrajnego pobudzenia emocjo­nalnego. Po odstawieniu H. albo odpowiednim leczeniu symptomy przemijają, u nie wszystkich jednak osób (w szczególności po LSD) symptomy psychiczne nie ustępują i przekształcają się w przewlekłe zespo­ły psychotyczne. Nie wiadomo czy H. ujawniają przedtem istniejące predyspozycje do dolegliwości psychicznej czy także wywołują dolegliwości u osób zdrowych. W nie wszystkich sytuacjach długo­trwałego albo okresowego stosowania H. (głów­nie LSD) symptomy działania mogą pojawić się po ich odstawieniu. Stany te zwane przebłyskami (flashbacks) przeważnie pojawiają się ze złudze­niami wzrokowymi, czasem ze zmianą poczucia upływu czasu, depersonifikacją i tym podobne Pojawienie się przebłysków jest niekiedy samoistne, a cza­sami stymulowane lekami uspokajającymi czy alkoholem. Najwspanialszym leczeniem jest odsta­wienie, ale w nie wszystkich sytuacjach koniecz­ne jest leczenie psychiatryczne
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się HALUCYNOGENY.
Definicja HIPOGONADYZM:
Co to jest ustalenie zespołu ob­jawów wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych HALUCYNOGENY.
Definicja HEMOSYDEROZA:
Co to jest spowodowana prze­wlekłym przeładowaniem żelazem tkanek orga­nizmu. Rzadko bywa chorobą uwarunkowaną genetycznie. Częściej jest rezultatem wzrostu ilo­ści żelaza po częstych przetoczeniach krwi albo HALUCYNOGENY.
Definicja HARTNUPA CHOROBA:
Co to jest występujące zaburzenie wchłaniania nie wszystkich aminokwasów (raczej tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i wa­dami ośrodkowego układu nerwowego. Nagro­madzone w jelicie HALUCYNOGENY.

Czym jest HALUCYNOGENY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: