Słownik halucynoidy co to znaczy.
Definicja HALUCYNOIDY. Co to jest bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia.

Czy przydatne?

Definicja HALUCYNOIDY

Co to znaczy Halucynoidy: rodzaj zaburzeń psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy. Występują w nie wszystkich sytuacjach padacz­ki i guzów mózgu (słowo zmian organicznych w mózgu). Wrażenia mogą mieć charakter ele­mentarny (błyski, szmery, zapachy, smaki) albo być bardziej złożone na przykład muzyka, głosy, widok elementów (nienaturalnie zwiększonych -makropsja albo zmniejszonych - mikropsja)
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie halucynoidy.
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA:
Co to jest ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa halucynoidy.
Definicja HIPOTROFIA:
Co to jest stan przewlekłych zaburzeń odżywienia kierujący do pomniejszenia masy ciała o 10-30%. Może dotyczyć poszczególnych organów na przykład macicy u sędziwych kobiet z po­wodu braku pobudzania hormonalnego halucynoidy.
Definicja HIALURONOWY KWAS:
Co to jest składnik mukoprotein i mukopolisacharydów; występuje między innymi w skórze, ciele szklistym oka, pępowinie, otocz­ce komórki jajowej halucynoidy.

Czym jest HALUCYNOIDY znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: