Słownik hamartia co to znaczy.
Definicja HAMARTIA. Co to jest na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek.

Czy przydatne?

Definicja HAMARTIA

Co to znaczy Hamartia: dysembrioplazja; miejscowe za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem struktur tkankowych w procesie organo-genezy (na przykład torbielowatość wątroby, rozwijający się fragment tarczycy w nasadzie języka). Może stanowić podłoże do rozwoju nowotworu
Definicja HAMARTOMA:
Co to jest konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie ma charakteru nowotworowego (nie daje HAMARTIA.
Definicja HIPERCHOLESTEROLEMIA:
Co to jest stężenia cholesterolu w suro­wicy krwi. Kluczowe lipidy osocza (cholesterol i trójglicerydy) krążą w surowicy jako komplek­sy z białkami (lipoproteiny). Może być rezultatem defektu genetycznego i HAMARTIA.
Definicja HIPERKOREKCJA:
Co to jest odła­mów, osi kończyny albo wygięcia kręgosłupa, przekraczająca dopuszczalne normy anatomicz­ne. Skutkuje zniekształcenie. Bywa użytkowana celowo w ortopedii, celem poprawy mechaniki sąsiednich HAMARTIA.
Definicja HOMOSEKSUALIZM:
Co to jest pro­wadząca do zachowań seksualnych wobec osobników własnej płci. Przejściowe zachowa­nia H. są typowe dla okresu dojrzewania i wie­ku młodzieńczego (występują u V3 chłopców). Zdecydowana HAMARTIA.

Czym jest HAMARTIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: