Słownik hamartia co to znaczy.
Definicja HAMARTIA. Co to jest na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek.

Czy przydatne?

Definicja HAMARTIA

Co to znaczy Hamartia: dysembrioplazja; miejscowe za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem struktur tkankowych w procesie organo-genezy (na przykład torbielowatość wątroby, rozwijający się fragment tarczycy w nasadzie języka). Może stanowić podłoże do rozwoju nowotworu
Definicja HAMMANA OBJAW:
Co to jest skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku hamartia.
Definicja HEMATOSPERMIA:
Co to jest nasieniu; może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego na przykład w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym albo przerywa­nym relacji seksualnym. Może być symptomem hamartia.
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hamartia.
Definicja HEINEGO-MEDINA CHOROBA:
Co to jest ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. To jest ostra dolegliwość wirusowa spowodowana poprzez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa hamartia.

Czym jest HAMARTIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: