Słownik hamartoma co to znaczy.
Definicja HAMARTOMA. Co to jest tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla.

Czy przydatne?

Definicja HAMARTOMA

Co to znaczy Hamartoma: guz powstały w konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie ma charakteru nowotworowego (nie daje prze­rzutów ani naciekania), a powstaje na podłożu zaburzenia rozwojowego. Odpowiednikiem są guzy płuc zbudowane z tkanek typowych dla oskrze­li, nietworzące typowych rurowatych struktur (układ bezładny), przeważnie z przewagą jednej z tkanek (przewaga chrzestnej)
Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA HSG:
Co to jest badanie światła jamy macicy i jajowo­dów. Ocenie podlega w pierwszej kolejności ich drożność, jest zasadniczym badaniem w przy­padku niepłodności. Jest badaniem nieprzyjem­nym, wymaga sedacji, z HAMARTOMA.
Definicja HIRSZFELD LUDWIG:
Co to jest le­karz pracujący w Niemczech. Jest jednym z twór­ców edukacji o ekipach krwi i ich dziedziczeniu. Raczej jego zasługą jest sposobność przetacza­nia krwi. II Wojnę Światową spędził w Polsce HAMARTOMA.
Definicja HEMOGLOBINOPATIA:
Co to jest genetycz­ne powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore nadzieje wiąże się z terapią HAMARTOMA.
Definicja HIPERTELORYZM:
Co to jest wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu HAMARTOMA.

Czym jest HAMARTOMA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: