Słownik haploidalność co to znaczy.
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ. Co to jest pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka.

Czy przydatne?

Definicja HAPLOIDALNOŚĆ

Co to znaczy Haploidalność: ustalenie dotyczące sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie zapłodnienia, powstała zygota posiada zbiór pełen (diploidalny), a w powsta­łych parach jeden chromosom jest pochodzenia matczynego, a drugi ojcowskiego. Komórki ha-ploidalne powstają w rezultacie mejozy z komó­rek diploidalnych
Definicja HAUSTRACJE:
Co to jest okrężnicy które są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz na­zywamy wypukleniami okrężnicy, wypuklenia do HAPLOIDALNOŚĆ.
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy HAPLOIDALNOŚĆ.
Definicja HEMADSORBCJA:
Co to jest przylegania krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli komórkowych na przykład paramyksowirusami HAPLOIDALNOŚĆ.
Definicja HELIKAZA-DNA:
Co to jest podwój­ną helisę DNA w trakcie procesu jego replikacji. Mechanizm ten dzieje się w trakcie replikacji DNA w procesie podziału komórki. Przesuwając się wzdłuż podwójnej helisy DNA ułatwia rozkrę­canie HAPLOIDALNOŚĆ.

Czym jest HAPLOIDALNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: