Słownik haploidalność co to znaczy.
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ. Co to jest pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka.

Czy przydatne?

Definicja HAPLOIDALNOŚĆ

Co to znaczy Haploidalność: ustalenie dotyczące sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie zapłodnienia, powstała zygota posiada zbiór pełen (diploidalny), a w powsta­łych parach jeden chromosom jest pochodzenia matczynego, a drugi ojcowskiego. Komórki ha-ploidalne powstają w rezultacie mejozy z komó­rek diploidalnych
Definicja HIPOWENTYLACJA:
Co to jest czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym haploidalność.
Definicja HORNERA OBJAW:
Co to jest da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom prawidłowej adaptacji główki płodu do kanału haploidalność.
Definicja HIPERKALIEMIA:
Co to jest krwi. Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego wydalania (dolegliwości nerek i nadnerczy haploidalność.
Definicja HIPERMNEZJA:
Co to jest zdol­ność dokładnego odtwarzania tych engramów pamięciowych, których odtworzenie w normal­nych uwarunkowaniach byłoby niemożliwe. Występuje w nie wszystkich sytuacjach upośledzenia umy­słowego albo haploidalność.

Czym jest HAPLOIDALNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: