Słownik hapten co to znaczy.
Definicja HAPTEN. Co to jest cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z.

Czy przydatne?

Definicja HAPTEN

Co to znaczy Hapten: substancja o niższej w porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, lecz sama nie może wywoływać produkcji przeciwciał, chyba iż jest połączona z inną czą­steczką (na przykład białko nośnikowe) na przykład penicylina jest H., który przyłącza się do albumin surowicy krwi (mogą pojawić się symptomy uczulenia)
Definicja HIPOGONADYZM:
Co to jest ustalenie zespołu ob­jawów wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych HAPTEN.
Definicja HYDRURIA:
Co to jest wydzielanie dużej ilości moczu o niskiej gęstości względnej (moczówka prosta, przewodnienie HAPTEN.
Definicja HEMOGLOBINEMIA:
Co to jest występowa­nia wolnej hemoglobiny w surowicy krwi. Jest zjawiskiem patologicznym związanym z nasilo­ną hemolizą (przetoczenie krwi obcej grupowo, zatrucia na przykład jad żmij, oparzenia, oziębienie i HAPTEN.
Definicja HIPERTERMIA:
Co to jest prostracja ciepl­na; stan nadmiernego wzrostu temp. cia­ła. Rozwija się, gdy liczba powstającego ciepła w organizmie przekracza możliwości jego straty. Regularnie reakcjom fizjologicznym HAPTEN.

Czym jest HAPTEN znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: