Słownik haptokorryna co to znaczy.
Definicja HAPTOKORRYNA. Co to jest wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy.

Czy przydatne?

Definicja HAPTOKORRYNA

Co to znaczy Haptokorryna: glikoproteina produkowa­na poprzez ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania poprzez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, kierując się podobnie jak czynnik wewnętrzny z żołądka, transportuje ją do miejsca wchłaniania w końcowym odcin­ku jelita cienkiego
Definicja HEMATOPOEZA:
Co to jest wytwarzanie przedmiotów upostaciowanych (komórkowych) krwi. U dorosłych największym narządem krwio­twórczym jest szpik kostny czerwony. Pozostałe narządy, takie jak grasica, węzły chłonne, śledziona HAPTOKORRYNA.
Definicja HAMARTIA:
Co to jest miejscowe za­burzenie rozwojowe opierające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem struktur tkankowych w procesie organo-genezy HAPTOKORRYNA.
Definicja HASZYSZ:
Co to jest z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród HAPTOKORRYNA.
Definicja HALUCYNACJE:
Co to jest wzroko­we, węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata zewnętrznego. Mogą dotyczyć jednego HAPTOKORRYNA.

Czym jest HAPTOKORRYNA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: