Słownik hartowanie co to znaczy.
Definicja HARTOWANIE. Co to jest konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i.

Czy przydatne?

Definicja HARTOWANIE

Co to znaczy Hartowanie: zwiększanie odporności na negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych. Zdarzenie tj. używane w chirurgii re­konstrukcyjnej do przyspieszenia tworzenia no­wych naczyń krwionośnych w płacie skórnym pokrywającym ubytek tkanek, po powtarzanym zaciskaniu jego szypuły zaciskiem naczyniowym. Powtarzające się epizody niedokrwienia stymu­lują postęp nowych naczyń i rozszerzenie do­tychczasowych i umożliwiają ostateczne odcięcie płata od miejsca dawczego
Definicja HISTERIA:
Co to jest nerwicy charakte­ryzujące się różnorodnością objawów somatycznych i psychologicznych. Jest rezultatem dysocjacji, a więc procesu, gdzie różne wewnętrzne treści psychiczne (wspomnienia, myśli, uczucia HARTOWANIE.
Definicja HIPOGLIKEMIA:
Co to jest obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się HARTOWANIE.
Definicja HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA:
Co to jest ortostatyczne; nadmierne obniżenie ci­śnienia krwi, po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą albo stojącą (powyżej 20mmHg). Nie to jest odrębne schorzenie, ale symptom nieprawidło­wej regulacji HARTOWANIE.
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym HARTOWANIE.

Czym jest HARTOWANIE znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: