Słownik hartowanie co to znaczy.
Definicja HARTOWANIE. Co to jest konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i.

Czy przydatne?

Definicja HARTOWANIE

Co to znaczy Hartowanie: zwiększanie odporności na negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych. Zdarzenie tj. używane w chirurgii re­konstrukcyjnej do przyspieszenia tworzenia no­wych naczyń krwionośnych w płacie skórnym pokrywającym ubytek tkanek, po powtarzanym zaciskaniu jego szypuły zaciskiem naczyniowym. Powtarzające się epizody niedokrwienia stymu­lują postęp nowych naczyń i rozszerzenie do­tychczasowych i umożliwiają ostateczne odcięcie płata od miejsca dawczego
Definicja HOMOKARNOZYNOZA:
Co to jest dziedzicz­na spowodowana niedoborem enzymatycznym, który prowadzi do gromadzenia się w płynie mózgowo-rdzeniowym i mózgu dipeptydu karnozyny (histydyna i GABA). Objawia się postępującym spastycznym hartowanie.
Definicja HACZYK:
Co to jest chirurgiczne stosowane w artroskopii jako próbnik tkankowy i w ope­racjach żylaków do flebektomii. Jest także określe­niem haczykowatego kształtu tworów kostnych na przykład haczyk łzowy kości łzowej hartowanie.
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana hartowanie.
Definicja HORNERA OBJAW:
Co to jest da­chówkowate zachodzenie na siebie kości czaszki płodu na zdjęciach rtg, świadczące o wewnątrz-macicznej zgonu płodu. W trakcie porodu to jest symptom prawidłowej adaptacji główki płodu do kanału hartowanie.

Czym jest HARTOWANIE znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: