Słownik harvey william 1578 1667 co to znaczy.
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667). Co to jest użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew.

Czy przydatne?

Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

Co to znaczy HARVEY WILLIAM - (1578-1667): angielski le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod koniec życia zajął się badania­mi embriologicznymi, stał się autorem słynne­go zdania: omne vivum ex ovo (wszystko, co żyje, pochodzi z jaja). Przekreślił tym samym teorię samorództwa, wg której miało powstawać robactwo i nieprzydatne do niczego zwierzęta stanowiące plagę ludzkości.
HASHIMOTO Dolegliwość - wole limfocytowe (limfatyczne); przewlekłe zapalenie tarczycy z charakterystycznymi naciekami z limfocytów w jej miąższu. Jest częstą powodem niedoczyn­ności tarczycy. Częstsza u kobiet. Rozpoczy­na się zazwyczaj między 30 a 50 rokiem życia. Wywołują je impulsy immunologiczne odpo­wiedzialne za agresję układu odpornościowego przeciwko własnej tkance. Regularnie współistnie­je z innymi chorobami autoimmunologicznymi (niedokrwistość złośliwa, reumatoidalne zapale­nie stawów, toczeń układowy i tak dalej). Gruczoł jest bezboleśnie zwiększony. Jest miejscem zwięk­szonej częstości występowania nowotworów. Leczenie bazuje na stałym uzupełnianiu niedo­borów hormonów tarczycy, a przy podejrzeniu przemiany nowotworowej koniecznym staje się wycięcie gruczołu
Definicja HEMOSYDERYNA:
Co to jest magazyn jonów żelaza, w formie nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się niedoborów harvey william - (1578-1667) co znaczy.
Definicja HEPARYNOIDY:
Co to jest występujące sub­stancje mające sporo wspólnych cech z hepa­rynami drobnocząsteczkowymi. Stosuje się je rzadko u osób uczulonych na heparynę i w formie żelu albo maści w sytuacjach wyma­gających harvey william - (1578-1667) krzyżówka.
Definicja HISTIOCYTOZA X:
Co to jest obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza ostra, złośliwa). Dolegliwość o harvey william - (1578-1667) co to jest.
Definicja HASZYSZ:
Co to jest z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród harvey william - (1578-1667) słownik.

Czym jest HARVEY WILLIAM - (1578-1667 znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: