Słownik harvey william 1578 1667 co to znaczy.
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667). Co to jest użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew.

Czy przydatne?

Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

Co to znaczy Harvey William - (1578-1667): angielski le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod koniec życia zajął się badania­mi embriologicznymi, stał się autorem słynne­go zdania: omne vivum ex ovo (wszystko, co żyje, pochodzi z jaja). Przekreślił tym samym teorię samorództwa, wg której miało powstawać robactwo i nieprzydatne do niczego zwierzęta stanowiące plagę ludzkości.
HASHIMOTO Dolegliwość - wole limfocytowe (limfatyczne); przewlekłe zapalenie tarczycy z charakterystycznymi naciekami z limfocytów w jej miąższu. Jest częstą powodem niedoczyn­ności tarczycy. Częstsza u kobiet. Rozpoczy­na się zazwyczaj między 30 a 50 rokiem życia. Wywołują je impulsy immunologiczne odpo­wiedzialne za agresję układu odpornościowego przeciwko własnej tkance. Regularnie współistnie­je z innymi chorobami autoimmunologicznymi (niedokrwistość złośliwa, reumatoidalne zapale­nie stawów, toczeń układowy i tak dalej). Gruczoł jest bezboleśnie zwiększony. Jest miejscem zwięk­szonej częstości występowania nowotworów. Leczenie bazuje na stałym uzupełnianiu niedo­borów hormonów tarczycy, a przy podejrzeniu przemiany nowotworowej koniecznym staje się wycięcie gruczołu
Definicja HELISA - (Helix):
Co to jest przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji i odległości pomiędzy skrętami harvey william - (1578-1667).
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy harvey william - (1578-1667).
Definicja HEMOSTAZA:
Co to jest po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem współdziałania przedmiotów ściany naczynia harvey william - (1578-1667).
Definicja HODOWLA NARZĄDÓW:
Co to jest działalność opierająca się na osiągnięciach ge­netyki wykorzystywana uzyskiwaniu różnych tkanek czy nawet całych organów przydzielonych do prze­szczepów. Ich źródłem mają być tak zwany zarodkowe harvey william - (1578-1667).

Czym jest HARVEY WILLIAM - (1578-1667 znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: