Słownik harvey william 1578 1667 co to znaczy.
Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667). Co to jest użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew.

Czy przydatne?

Definicja HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

Co to znaczy Harvey William - (1578-1667): angielski le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, iż krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod koniec życia zajął się badania­mi embriologicznymi, stał się autorem słynne­go zdania: omne vivum ex ovo (wszystko, co żyje, pochodzi z jaja). Przekreślił tym samym teorię samorództwa, wg której miało powstawać robactwo i nieprzydatne do niczego zwierzęta stanowiące plagę ludzkości.
HASHIMOTO Dolegliwość - wole limfocytowe (limfatyczne); przewlekłe zapalenie tarczycy z charakterystycznymi naciekami z limfocytów w jej miąższu. Jest częstą powodem niedoczyn­ności tarczycy. Częstsza u kobiet. Rozpoczy­na się zazwyczaj między 30 a 50 rokiem życia. Wywołują je impulsy immunologiczne odpo­wiedzialne za agresję układu odpornościowego przeciwko własnej tkance. Regularnie współistnie­je z innymi chorobami autoimmunologicznymi (niedokrwistość złośliwa, reumatoidalne zapale­nie stawów, toczeń układowy i tak dalej). Gruczoł jest bezboleśnie zwiększony. Jest miejscem zwięk­szonej częstości występowania nowotworów. Leczenie bazuje na stałym uzupełnianiu niedo­borów hormonów tarczycy, a przy podejrzeniu przemiany nowotworowej koniecznym staje się wycięcie gruczołu
Definicja HAMOWANIE ZWROTNE:
Co to jest system regulacyjny, opierający na zaha­mowaniu wydzielania albo obniżenie poziomu czynnika pobudzającego poprzez skutek tego po­budzenia. Odpowiednikiem jest pobudzenie oddy­chania poprzez przyrost harvey william - (1578-1667).
Definicja HOMEODOMENA:
Co to jest domena białkowa złożo­na z 60 aminokwasów i kodowana poprzez homeobox. Złożona jest z 4 obszarów helikalnych, z których jeden bierze udział w transkrypcji harvey william - (1578-1667).
Definicja HISA PĘCZEK:
Co to jest bodźcoprze-wodzącego serca, zaczyna się w prawym przedsionku i biegnie pod wsierdziem w prawej komorze serca. Przewodzi czynniki elektryczne z węzła przedsionkowo-komorowego do pozo­stałych części harvey william - (1578-1667).
Definicja HEMIGASTREKTOMIA:
Co to jest opierający na częściowym wycięciu żołądka (około 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka sposobem Billroth I albo Rydygiera), a niekiedy (gdy nie jest możliwe ze­spolenie harvey william - (1578-1667).

Czym jest HARVEY WILLIAM - (1578-1667 znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: