Słownik haszysz co to znaczy.
Definicja HASZYSZ. Co to jest indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne.

Czy przydatne?

Definicja HASZYSZ

Co to znaczy Haszysz: żywica pozyskiwana z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród ludności południowej Azji; stosowany jako narkotyk, palony w fajce albo papierosach. Jego euforyzujące i uzależniające działanie pro­wadzi do narkomanii z degradacją psychiczną. Wytwarzanie, obrót i wykorzystywanie są zabronione w większości państw
Definicja H1PERMETRIA:
Co to jest wykonywanie ruchów dowol­nych w nadmiernym zakresie (brak precyzji). Jest symptomem uszkodzenia móżdżku HASZYSZ.
Definicja HAMMANA OBJAW:
Co to jest skrzypiący, metaliczny dźwięk słyszalny w rejonie przedsercowej u nie­których chorych z perforacją przełyku HASZYSZ.
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie HASZYSZ.
Definicja HEMISFEREKTOMIA:
Co to jest stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (aktualnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych HASZYSZ.

Czym jest HASZYSZ znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: