Słownik haszysz co to znaczy.
Definicja HASZYSZ. Co to jest indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne.

Czy przydatne?

Definicja HASZYSZ

Co to znaczy Haszysz: żywica pozyskiwana z kwitną­cych pędów i liści konopi indyjskich. Zawiera THC - tetrahydrocannabinol, wywierający mocne działanie psychozotwórcze o zindywidualizownym efekcie. Od czasów starożytnych popular­ny pośród ludności południowej Azji; stosowany jako narkotyk, palony w fajce albo papierosach. Jego euforyzujące i uzależniające działanie pro­wadzi do narkomanii z degradacją psychiczną. Wytwarzanie, obrót i wykorzystywanie są zabronione w większości państw
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół haszysz.
Definicja HABITUACJA:
Co to jest polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się haszysz.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza haszysz.
Definicja HIRSCHSPRUNGA CHOROBA:
Co to jest rozszerzenie okrężnicy spowo­dowane brakiem w ścianie jelita grubego przywspółczulnych zwojów nerwowych. Pozba­wiony unerwienia odcinek jelita nie wykazuje perystaltyki, jest stale obkurczony co haszysz.

Czym jest HASZYSZ znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: